Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO612 Nükleik Asit Biyokimyası 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Nükleik asitlerin yapısı, nükleotidlerin sentez ve yıkımları, genetik bilgi hakkında bilgilendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bahattin AVCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lehninger Biyokimyanın İlkeleri (Nelson DL, Cox MM) Harper's Biyokimya (Murray RK) Tıbbi Biyokimya (Prof.Dr.Figen GÜRDÖL)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
24 Seminer 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 2 80 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 1 32 32
6 Uygulama/Pratik 1 1 1
7 Laboratuvar 1 10 10
10 Tartışma 1 1 1
11 Soru-Yanıt 1 1 1
14 Gözlem 1 4 4
19 Beyin Fırtınası 1 10 10
24 Seminer 1 1 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nükleotidler Görsel yapı analizi sunum
2 Nükleik asitlerin yapısı Nükleik asitleri özellikleri sunum
3 Genler ve RNA yapısı Sunum
4 DNA yapısı, DNA replikasyonu, Sunum
5 DNA onarımı ve mutasyonlar Sunum
6 Prokaryot ve ökaryot transkripsiyonu Sunum
7 Transkripsiyon sonrası değişiklikler Sunum
8 RNA'nın nukleustan çıkışı ve RNA yıkımı Görsel yapı analizi sunum
9 Translasyon ve protein sentezi; Ribozom ve genetik şifre Sunum
10 Protein sentezi Sunum
11 Protein sentezinin kontrolü Sunum
12 Posttranslasyonel modifikasyonlar Sunum
13 Ökaryotlarda gen denetimi Sunum
14 Prokaryotlarda gen denetimi Sunum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516439 Nükleik asitlerin yapısını kavrayabilmeli
2 1516440 Nükleik asitlerin metabolizmasını anlatabilmeli
3 1516441 Genetik bilgi kavramını açıklayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74797 Organizmada gerçekleşen metabolik olayları, reaksiyon basamaklarını ve klinik önemini kavrayabilecek düzeyde bilgiye sahip olmalı
2 74798 İnsan vücudunun bileşiminde yer alan moleküller ve klinik önemlerini bilmeli.
3 74804 Alanında bir laboratuarı sevk ve idare edebilmeli
4 74806 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmeli.
5 74802 Almış olduğu eğitimle alanında bağımsız bir şekilde bilimsel çalışma planlayabilmeli ve uluslar arası bilimsel yayına dönüştürebilmeli
6 74800 Hastalıkların teşhisi ve tedavinin takibinde etkin ve doğru bir şekilde laboratuvarı kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olabilmeli
7 74799 İnsan sağlığı açısından gerekli laboratuvar analizlerini yapabilme, yorumlayabilmeli ve sebep-sonuç ilişkisini değerlendirebilmeli
8 74801 Bilimsel araştırmalara alt yapı sağlayacak yeterli bilgi düzeyine erişmeli
9 74803 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri takip edebilmeli ve özgün çalışmalarda kullanabilmeli.
10 74805 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede beceriler kazanmış olmalı.