Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO614 Lipid Biyokimyası 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Lipidlerin yapısını , sentez ve yıkımlarını öğrenmek, fizyolojik önemi olan lipidleri sayabilmek, lipidlerin organizmadaki fonksiyonlarını açıklayabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bahattin AVCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lehninger Biyokimyanın İlkeleri (Nelson DL, Cox MM) Harper's Biyokimya (Murray RK) Tıbbi Biyokimya (Prof.Dr.Figen GÜRDÖL)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
7 Laboratuvar 1 10 1
10 Tartışma 1 10 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
24 Seminer 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 80 1
37 Gözlem 1 5 1
42 Seminer 1 5 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 1 36 36
7 Laboratuvar 1 4 4
10 Tartışma 1 10 10
11 Soru-Yanıt 1 4 4
14 Gözlem 1 10 10
19 Beyin Fırtınası 1 10 10
24 Seminer 1 4 4
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lipid tanımı ve özellikleri
2 Fizyolojik önemi olan lipidler
3 Lipidlerin sınıflandırılması
4 Yağ asitleri ve türevleri
5 Yağ asidi sentezi Lipogenez
6 Yağ asitlerinin B oksidasyonu
7 Yağ asitlerinin diğer oksidasyon yolları ve önemleri
8 Keton cisimleri ve ketogenez
9 Triacilgliseroller ve nötral yağlar
10 Fosfolipidler
11 Glikolipidler
12 İzopren türevi lipidler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74797 Organizmada gerçekleşen metabolik olayları, reaksiyon basamaklarını ve klinik önemini kavrayabilecek düzeyde bilgiye sahip olmalı
2 74798 İnsan vücudunun bileşiminde yer alan moleküller ve klinik önemlerini bilmeli.
3 74804 Alanında bir laboratuarı sevk ve idare edebilmeli
4 74806 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmeli.
5 74802 Almış olduğu eğitimle alanında bağımsız bir şekilde bilimsel çalışma planlayabilmeli ve uluslar arası bilimsel yayına dönüştürebilmeli
6 74800 Hastalıkların teşhisi ve tedavinin takibinde etkin ve doğru bir şekilde laboratuvarı kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olabilmeli
7 74799 İnsan sağlığı açısından gerekli laboratuvar analizlerini yapabilme, yorumlayabilmeli ve sebep-sonuç ilişkisini değerlendirebilmeli
8 74801 Bilimsel araştırmalara alt yapı sağlayacak yeterli bilgi düzeyine erişmeli
9 74803 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri takip edebilmeli ve özgün çalışmalarda kullanabilmeli.
10 74805 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede beceriler kazanmış olmalı.