Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO617 Tıbbi Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Ölçümlerde kullanılan biyokimyasal tetkiklerin çalışma prensipleri,kullanım alanlarının incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖZGÜR KORHAN TUNÇEL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TİETZ 5. BASKI

Dersin İçeriği

Spektrofotometrik yöntemler, immünometrik yöntemler, Blotlama teknikleri, Elektroforez, İyon Selektif Elektrot, Kromotografik yöntemler, Kütle spektrofotometre, Flow stometre

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
5 Derse Katılım 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 12 4 48
7 Laboratuvar 12 2 24
13 Deney 12 2 24
24 Seminer 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 SPEKTROFOTOMETRE
2 SPEKTROFOTOMETRE
3 İMMÜNOMETRİK YÖNTEMLER
4 İMMÜNOMETRİK YÖNTEMLER
5 BLOTLAMA TEKNİKLERİ
6 ELEKTROFOREZ
7 ELEKTROFOREZ
8 KROMOTOGRAFİK YÖNTEMLER
9 KROMOTOGRAFİK YÖNTEMLER
10 KÜTLE SPEKTROFOTOMETRE
11 KÜTLE SPEKTROFOTOMETRE
12 FLOW STOMETRİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549906 SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE KULLANIM ALANLARI AÇIKLANABİLMELİ
2 1549907 İMMUNOMETRİK YÖNTEMLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE KULLANIM ALANLARI AÇIKLANABİLMELİ
3 1549908 BLOTLAMA YÖNTEMLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE KULLANIM ALANLARI AÇIKLANABİLMELİ
4 1549909 ELEKTROFORETİK YÖNTEMLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE KULLANIM ALANLARI AÇIKLANABİLMELİ
5 1549910 İYON SELEKTİF ELEKTROFOREZ YÖNTEMİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE KULLANIM ALANLARI AÇIKLANABİLMELİ
6 1549911 KROMOTOGRAFİK YÖNTEMLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE KULLANIM ALANLARI AÇIKLANABİLMELİ
7 1549912 KÜTLE SPEKTROFOTOMETRE YÖNTEMİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE KULLANIM ALANLARI AÇIKLANABİLMELİ
8 1549913 FLOW SİTOMETRE YÖNTEMİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE KULLANIM ALANLARI AÇIKLANABİLMELİ

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74797 Organizmada gerçekleşen metabolik olayları, reaksiyon basamaklarını ve klinik önemini kavrayabilecek düzeyde bilgiye sahip olmalı
2 74798 İnsan vücudunun bileşiminde yer alan moleküller ve klinik önemlerini bilmeli.
3 74804 Alanında bir laboratuarı sevk ve idare edebilmeli
4 74806 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmeli.
5 74802 Almış olduğu eğitimle alanında bağımsız bir şekilde bilimsel çalışma planlayabilmeli ve uluslar arası bilimsel yayına dönüştürebilmeli
6 74800 Hastalıkların teşhisi ve tedavinin takibinde etkin ve doğru bir şekilde laboratuvarı kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olabilmeli
7 74799 İnsan sağlığı açısından gerekli laboratuvar analizlerini yapabilme, yorumlayabilmeli ve sebep-sonuç ilişkisini değerlendirebilmeli
8 74801 Bilimsel araştırmalara alt yapı sağlayacak yeterli bilgi düzeyine erişmeli
9 74803 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri takip edebilmeli ve özgün çalışmalarda kullanabilmeli.
10 74805 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede beceriler kazanmış olmalı.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3
2 3 3 5
3 1 1 4
4 1 1 3
5 1 1 1
6 1 1 3
7 1 1 1
8 2 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek