Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MİK614 Moleküler Mikrobiyoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Moleküler Yöntemlerin Mikrobiyolojide Kullanılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Kemal Bilgin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nobel Tıp Kitabevleri, 2001. – Ağaçfidan A, Badur S, Türkoğlu S. (Eds) İnfeksiyon Hastalıklarının Tanısında Moleküler Yöntemler. TMC No: 42, 2002 – Dale JW, Park SF, Molecular Genetics of Bacteria, Wiley, 2004. – Decker J, Udo Reischl.(Eds.) Molecular Diagnosis of Infectious Diseases, Humana Press, 2004 – Riley LW. Molecular Epidemiology of Infectious Diseases, Principles and Practices, ASM Press, 2004 – Thompson RCA. Molecular Epidemiology of Infectious Diseases, Arnold, 2000. – Carrington M, Hoetzel AR, Molecular Epidemiology, – Monaco AP. Pulsed Field Gel Electrophoresis, The Practical Approach Series, OUP, 1995 – Woodford N, Johnson AP. (Eds), Genomics, Proteomics and Clinical Bacteriology, Humana Press, 2004. – Primrose SB, Twyman RM, Old RW. Principles of Gene Manipulation. Blackwell Sciences, 2004 – Primrose SB, Twyman RM. Principles of Genome Analysis and Genomics. Blackwell Publishing, 2003 - Reddy CA. Methods for General and Molecular Microbiology. ASM PRESS, 3. Baskı, Washington, 2007 - Murray, PR. Rosenthal KS. Pfaller MA. Tıbbi Mikrobiyoloji, Atlas, 1. Baskı, Ankara, 2010

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemlerin Açıklanması, Bu Yöntemlerin Enfeksiyon Hastalıklarının Patogenez, Tanı, Tedavi ve İzlemesinde kullanılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Moleküler Yöntemlerin Sınıflandırılması
2 2. Nükleik asitlerin (DNA ve RNA) izolasyonu
3 3. PCR
4 4. Real-time PCR
5 5. Ters transkripsiyon ve Restriksiyon enzimleri
6 6. Agaroz Jel Elektroforezi
7 7. Restiriksiyon Fragment Analizi (RFLP) ve Fulse Field jel Elektroforezi
8 8. FİSH Yöntemi
9 9. Mutasyon ve Rekombinasyon
10 10. Mutasyon, Delesyon ve Rekombinasyon Saptama Yöntemleri
11 11. Dizi Analizi Yöntemleri
12 12. Filogenetik Analiz Yöntemleri
13 13. Konjugasyon, Transfeksiyon ve Transformasyon
14 14. Maldi Tof
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1203232 Evrimsel Ekoloji ve Dinamik
2 1203748 Mikrobiyal Genler: Yapı, Organizasyon ve İşlev
3 1205485 Mikrobiyal Genomda Modularite
4 1219463 Mikrobiyal Genomik
5 1221608 Mikrobiyal Popülasyon Dinamiği

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67053 Tıbbi Mikrobiyoloji bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
2 67054 Mikroskop kullanımı, mikroorganizmaların üretilmesi ve tanımlanması, temel bazı mikrobiyolojik testlerin yapılması konularında beceri sahibi olur
3 67051 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67052 Temel Mikrobiyoloji bilgisine sahip olur
5 67055 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3
2 3 4 3 3 3
3 4 4 3 3 3
4 4 2 4 4 4
5 4 2 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek