Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MİK605 Bakteri Genetiği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bakterilerin genetik yapılarını bunların özelliklerini ve işlevlerini öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Kemal BİLGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgehan H. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi. Başarı Yayınları Fakülteler Kitabevi. 1994. Başustaoğlu A, Kubar A, Yıldıran ŞT, Tanyüksel M. Editörler, Klinik Mikrobiyoloji (çeviri)’de, 9. Baskı, Ankara, Atlas Kitapçılık. 2009. Tünger A, Çavuşoğlu C, Korkmaz M. Asya Mikrobiyoloji. 1. baskı, İzmir, Asya Tıp Kitabevi. 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

DNA'nın ve RNA'nın yapısını, bakterilerin genetik elemanlarını ve özelliklerini, bakteriler arası genetik madde aktarım yöntemlerini ve mutasyonu içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DNA'nı yapısı
2 DNA'nı yapısı
3 RNA'nın yapısı
4 RNA'nın yapısı
5 Genom
6 Genom
7 Bakterilerin genetik elemanlarını ve özellikleri
8 Bakterilerin genetik elemanlarını ve özellikleri
9 Bakterilerin genetik elemanlarını ve özellikleri
10 Bakteriler arası genetik madde aktarım yöntemleri
11 Bakteriler arası genetik madde aktarım yöntemleri
12 Bakteriler arası genetik madde aktarım yöntemleri
13 Mutasyon, çeşitleri ve sonuçları
14 Mutasyon, çeşitleri ve sonuçları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117460 DNA'nı yapısı ve özelliklerini bilir
2 1117461 RNA'nın yapısı ve özelliklerini bilir
3 1117462 Bakterilerin genetik elemanlarını ve özelliklerini bilir
4 1117463 Bakteriler arası genetik madde aktarım yöntemlerini bilir
5 1117464 Mutasyonu, çeşitlerini ve sonuçlarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67053 Tıbbi Mikrobiyoloji bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
2 67054 Mikroskop kullanımı, mikroorganizmaların üretilmesi ve tanımlanması, temel bazı mikrobiyolojik testlerin yapılması konularında beceri sahibi olur
3 67051 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67052 Temel Mikrobiyoloji bilgisine sahip olur
5 67055 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5 4
2 4 3 4 5 4
3 4 3 4 5 4
4 4 3 4 5 4
5 4 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek