Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MİK605 Bakteri Genetiği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bakterilerin genetik yapılarını bunların özelliklerini ve işlevlerini öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Kemal BİLGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgehan H. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi. Başarı Yayınları Fakülteler Kitabevi. 1994. Başustaoğlu A, Kubar A, Yıldıran ŞT, Tanyüksel M. Editörler, Klinik Mikrobiyoloji (çeviri)’de, 9. Baskı, Ankara, Atlas Kitapçılık. 2009. Tünger A, Çavuşoğlu C, Korkmaz M. Asya Mikrobiyoloji. 1. baskı, İzmir, Asya Tıp Kitabevi. 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

DNA'nın ve RNA'nın yapısını, bakterilerin genetik elemanlarını ve özelliklerini, bakteriler arası genetik madde aktarım yöntemlerini ve mutasyonu içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deoxyribonucleic Acid (DNA) 1. Ders - Deoxyribonucleic Acid (DNA).pdf
2 Ribonucleic Acid (RNA) 2. Ders - Ribonucleic Acid (RNA).pdf
3 Virüs genetiği 3. Ders - Virüs genetiği.pdf
4 Bakteriyofajlar 4. Ders - Bakteriyofajlar.pdf
5 Bakteriyofajlar 5. Ders - Bakteriyofajlar.pdf
6 Mikroorganizmalarda görülen değişiklikler 6. Ders - Mikroorganizmalarda Görülen Değişiklikler.pdf
7 Mutasyon 7. Ders - Mutasyon.pdf
8 Transformasyon 8. Ders - Transformasyon.pdf
9 Transdüksiyon 9. Ders - Transdüksiyon.pdf
10 Konjugasyon 10. Ders - Konjugasyon.pdf
11 Konjugasyon 11. Ders - Konjugasyon.pdf
12 Plazmitler 12. Ders - Plazmitler.pdf
13 Plazmitler 13. Ders - Plazmitler.pdf
14 Yer değiştirebilen elementler 14. Ders - Yer değiştirebilen elementler.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1347241 DNA'nı yapısı ve özelliklerini bilir
2 1347242 RNA'nın yapısı ve özelliklerini bilir
3 1347243 Bakterilerin genetik elemanlarını ve özelliklerini bilir
4 1347244 Bakteriler arası genetik madde aktarım yöntemlerini bilir
5 1347245 Mutasyonu, çeşitlerini ve sonuçlarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74785 Tıbbi Mikrobiyoloji bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
2 74786 Mikroskop kullanımı, mikroorganizmaların üretilmesi ve tanımlanması, temel bazı mikrobiyolojik testlerin yapılması konularında beceri sahibi olur
3 74783 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 74784 Temel Mikrobiyoloji bilgisine sahip olur
5 74787 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5 4
2 4 3 4 5 4
3 4 3 4 5 4
4 4 3 4 5 4
5 4 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek