Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM711 Bulanık Mantık Dizgeleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu derste Bulanık küme teorisi ve bulanık mantığın temeli incelenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Serap KARAGÖL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Lin, C. T., Lee, C. S. G., 1995. "Neural Fuzzy Systems", Prentice Hall. 2-Neuro-Fuzzy and Soft Computing: A Computational Approach to Learning and Machine Intelligence, by J.S.R. Jang, C.T. Sun, and E. Mizutani, Prentice Hall, 1996 3- Foundations on Neuro-Fuzzy Systems, D. Nauck, F. Klawonn, R. Kruse, Wiley, Chichester, 1997 4- Fuzzy Logic with Engineering Applications by T.J. Ross, McGraw-Hill Book Company, 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bulanık Küme Teorisi, karışık, karmaşık, belirsiz veya doğrusal olmayan sistemleri veya kolaylıkla klasik küme teorisi ya da olasılık teorisi ile çözülemeyen problemleri çözmede kullanılır. Ayrıca bu ders, aynı zamanda pek çok alanda bulanık kontrol ve bulanık karar verme gibi bulanık mantık uygulamalarını açıklar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 14 3 42
27 Makale Yazma 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bulanık Mantık & Bulanık Mantık Sistemleri
2 Bulanık Mantık & Bulanık Mantık Sistemleri
3 Bulanık Ölçüler ve Bulanıklığın Ölçüleri
4 Uzatma ilkesi ve uygulamaları
5 Bulanık İlişkiler ve Bulanık Grafikler
6 İmkan Teorisi, Olasılık Teorisi ve Bulanık Küme Teorisi
7 Bulanık Kümeler ve Uzman Sistemler
8 Bulanık Kontrol
9 Bulanık Veri Analizi
10 Bulanık Veri Analizi
11 Bulanık Ortamlarda Karar Verme
12 Bulanık Ortamlarda Karar Verme
13 Bulanık Küme Teorisi içinde Ampirik Araştırma
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506448 Bulanık mantık sistemlerini sınıflandırır
2 1506449 Bulanık mantık sistemlerin analizi & tasarımı öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama