Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HAS701 Temel Halk Sağlığı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders epidemiyolojinin tanımını, sağlık alanında bir yöntem bilimi olarak nerelerde kullanılacağını, epidemiyolojik bilgi kaynaklarını ve bunlara nasıl ulaşacağını, araştırma planlamasının tüm adımlarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. SEVGİ CANBAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme, Gazanfer Aksakoğlu, İzmir 2- Epidemiyoloji Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi, Sabahat Tezcan, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı. 3- Temel Epidemiyoloji, R. Beaghole, R. Bonita, DSÖ.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Epidemiyolojik araştırma tipleri ve özellikleri, sağlık alanında kullanılan veri kaynakları ve kayıt sistemleri, bilimsel araştırma planlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 12 144
6 Uygulama/Pratik 3 1 3
9 Problem Çözümü 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanımlayıcı Epidemiyolojik Araştırmaların Genel Özellikleri
2 Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmalarda kişi-yer-zaman özellikleri, nüfusa ilişkin özelliklerin elde edilme yolları
3 Analitik Epidemiyolojik Araştırmaların Genel Özellikleri ve tipleri
4 Kesitsel araştırmalar
5 Toplum taraması
6 vaka Kontrol araştırmaları-1
7 Vaka Kontrol araştırmaları-2
8 VİZE SINAVI
9 Kohort Araştırmaları-1
10 Kohort Araştırmaları-2
11 Deneysel Epidemiyoloji ve Müdahale Araştırmaları-1
12 Deneysel Epidemiyoloji ve Müdahale Araştırmaları-2
13 Metodolojik Araştırmalar
14 Araştırma Planlaması-1
15 Araştırma Planlaması-2
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1259232 Epidemiyolojik araştırmaları planlayıp, uygulayabilmeli
2 1259233 Epidemiyolojik araştırma planlanması konusunda danışmanlık yapabilmeli
3 1259234 Epidemiyolojik araştırma uygulanması konusunda danışmanlık yapabilmeli
4 1259235 Yapılmış veya yayımlanmış makale, rapor gibi yayınları değerlendirebilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67103 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olma
2 67105 Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşma
3 67095 Hizmet verilen toplumun hizmetle ilgili beklentilerini, isteklerini ve gereksinimlerini belirleme
4 67099 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemi hakkında bilgi sahibi olma
5 67104 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olma
6 67106 Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilme
7 67107 Epidemiyolojinin sağlık ile ilgili alanlarda kullanımında danışmanlık hizmeti verme
8 67108 Epidemiyolojik araştırmaları planlayıp, uygulayabilme
9 67109 Toplumun sağlık düzeyini değerlendirebilme
10 67096 Toplumda var olan ya da olabilecek sağlık sorunlarını saptayabilme
11 67097 Toplumun demografik yapısı ile sağlık düzeyi ve sağlık ihtiyacı arasında ilişki kurma
12 67098 Sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ya da yok edilmesi ve toplumun genel sağlık düzeyinin geliştirilmesi için çözümleri bulma, önerme, uygulama
13 67100 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemini işletebilme
14 67102 TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir
15 67101 Bağımsız çalışabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4
2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4
3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek