Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HAS702 Temel Epidemiyoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencinin birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde “epidemiyoloji disiplini”nin önemini kavraması; öğrencinin kendi çalışma alanında epidemiyolojik verileri kullanabilmeyi ve değerlendirebilmeyi öğrenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Şennur DABAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tezcan S. Epidemiyoloji, Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, 1992. Temel Epidemiyoloji, Nobel Güneş Tıp Kitapevi, 1998. Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, 2012, Ankara. Aksakoğlu G. Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme, Meta Basım Matbaacılık, 3. Baskı, 2013, İzmir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Epidemiyolojinin tanımı, epidemiyolojide stratejiler, çalışma tipleri, epidemiyolojik ölçütler, epidemiyolojide nedensellik, epidemiyolojide koruma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 40 1
5 Derse Katılım 10 5 1
10 Tartışma 10 5 1
11 Soru-Yanıt 10 5 1
19 Beyin Fırtınası 10 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
6 Uygulama/Pratik 11 5 55
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık ve Hastalığa Epidemiyolojik Yaklaşım
2 Epidemiyolojinin Tanımı ve Özellikleri
3 Epidemiyolojinin Tarihsel gelişimi
4 Nüfus Hareketleri ve Sağlık
5 Epidemiyolojik Yöntemlerin Kullanım Alanları
6 Epidemiyolojide Neden Kavramı ve Nedensellik
7 Risk Gruplarının Saptanması
8 VİZE SINAVI
9 Epidemiyolojik veri kaynakları
10 Koruma Düzeyleri
11 Epidemiyolojide özel konular
12 Demografi
13 Mortalite ilgili Epidemiyolojik Çalışmalar
14 Morbidite İstatistiği
15 Mortalite İstatistiği
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1172866 Tanımlayıcı ve analitik epidemiyolojik araştırma yöntemlerini tanımlayabilir ve yöntemler arasındaki farklılıkları açıklayabilir.
2 1174306 Metodolojik araştırma yöntemlerini tanımlayabilir.
3 1178990 Saha ve klinik müdahale araştırma yöntemlerini tanımlayabilir.
4 1200029 Bilimsel bir araştırma planlamanın adımlarını sayabilir.
5 1194912 Epidemiyolojide koruma basamaklarını listeleyebilmeli ve bunları değerlendirebilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67103 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olma
2 67105 Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşma
3 67095 Hizmet verilen toplumun hizmetle ilgili beklentilerini, isteklerini ve gereksinimlerini belirleme
4 67099 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemi hakkında bilgi sahibi olma
5 67104 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olma
6 67106 Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilme
7 67107 Epidemiyolojinin sağlık ile ilgili alanlarda kullanımında danışmanlık hizmeti verme
8 67108 Epidemiyolojik araştırmaları planlayıp, uygulayabilme
9 67109 Toplumun sağlık düzeyini değerlendirebilme
10 67096 Toplumda var olan ya da olabilecek sağlık sorunlarını saptayabilme
11 67097 Toplumun demografik yapısı ile sağlık düzeyi ve sağlık ihtiyacı arasında ilişki kurma
12 67098 Sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ya da yok edilmesi ve toplumun genel sağlık düzeyinin geliştirilmesi için çözümleri bulma, önerme, uygulama
13 67100 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemini işletebilme
14 67102 TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir
15 67101 Bağımsız çalışabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5
2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5
3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5
4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek