Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HAS703 Sağlık Yönetimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sağlık ekonomisinin işlev ve niteliklerini, sağlık hizmetlerinin finansman yöntemlerini ve sağlık planlamasının temel ilkelerini açıklayabilmek, bölge sağlık yönetimini planlayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Cihad Dündar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güler Ç, Akın L (Eds), Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, Genişletilmiş II. Baskı, Ankara, 2012. 2-Birinci Basamakta Kamu Sağlık Yönetimi El Kitabı (Pala K, Ed.) Palme Yayınevi, 2015. 3-Detels R, Beaglehole R, Lansang MA, & GullifordM. Oxford Textbook of Public Health. Oxford University Press, 2011. 4-Songül Acar Vaizoğlu (ed).Yeni Halk Sağlığı. Palme Yayınevi, 2019.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık hizmetlerinde planlama, sağlık ekonomisi, sağlık örgütlenme modelleri, sağlık finansman sistemleri, sağlıkta toplam kalite yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’de Sağlık Yönetimi ve Kuruluşları AVYS-1_Türkiyede sağlık yönetimi ve kurumlar.pptx
2 Sağlık Yönetimi planlamasının temel prensipleri ve teknikleri AVYS-2_Planlama.doc
3 Bölge Sağlık Hizmet Planlaması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri AVYS-3_Bölge Sağlık Hizmet Planlaması ve Sağlık insangücü.pptx
4 Sağlık Hizmetlerinde Toplum Katılımı AVYS_4_Sağlık Hizmetlerinde Toplum Katılımı.docx
5 Sağlık Hizmeti Finans Kaynakları ve Türkiye Verileri AVYS-5_Sağlık Hizmeti Finans Kaynakları ve Türkiye Verileri.pptx
6 Türkiyede Sağlık Hizmet Yasaları AVYS-6_MEVZUAT_KITABI_2019.pdf
7 Dünyada Sağlık Hizmetleri AVYS-7_Dünyada Sağlık Hizmetleri.pptx
8 Ara Sınav
9 Sağlık Finans modelleri AVYS-9_Sağlık Finans Modelleri.pptx
10 Sağlık Hizmetlerinde Sektörlerarası İşbirliği AVYS-10-SEKTORLERARASI ISBIRLIGI.pdf
11 Sağlık Ekonomisinin Tanımı ve Özellikleri AVYS-11_Sağlık_ekonomisi.ppt
12 Sağlık Ekonomisinde Maliyet Analizi AVYS-12_Sağlık Ekonomisinde Maliyet Analizi.docx
13 Küreselleşme ve sağlık yönetimi AVYS-13_Küreselleşme.pptx
14 Toplam Kalite Yönetimi AVYS-14_Toplam kalite yönetimi.pptx
15 Toplam kalite yönetimi ilkelerinin sağlık hizmetlerine uygulanması AVYS-15_Saglik hizmetlerinde kalite yonetimi.pdf
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1183488 Sağlık sistemleri ve politika analizindeki kritik konuları kavrayabilmeli
2 1186925 Bir bölgenin ihtiyaçlarına ve epidemiyolojik özelliklerine göre bir sağlık hizmetleri planı yürütebilmeli
3 1197492 Sağlık ekonomisinde temel teorileri öğrenmeli ve maliyet analizini yapabilmeli
4 1200063 Kalite yönetiminin altında yatan tarihi ve temel fikirleri tanımlayabilmeli ve Toplam Kalite Yönetiminin modern yönetimdeki rolü hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67103 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olma
2 67105 Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşma
3 67095 Hizmet verilen toplumun hizmetle ilgili beklentilerini, isteklerini ve gereksinimlerini belirleme
4 67099 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemi hakkında bilgi sahibi olma
5 67104 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olma
6 67106 Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilme
7 67107 Epidemiyolojinin sağlık ile ilgili alanlarda kullanımında danışmanlık hizmeti verme
8 67108 Epidemiyolojik araştırmaları planlayıp, uygulayabilme
9 67109 Toplumun sağlık düzeyini değerlendirebilme
10 67096 Toplumda var olan ya da olabilecek sağlık sorunlarını saptayabilme
11 67097 Toplumun demografik yapısı ile sağlık düzeyi ve sağlık ihtiyacı arasında ilişki kurma
12 67098 Sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ya da yok edilmesi ve toplumun genel sağlık düzeyinin geliştirilmesi için çözümleri bulma, önerme, uygulama
13 67100 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemini işletebilme
14 67102 TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir
15 67101 Bağımsız çalışabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 3 3 2 2 1 5 2 3 5 2 4 3
2 5 5 5 3 3 2 2 1 5 2 3 5 1 4 2
3 5 5 5 3 3 2 2 1 5 2 3 4 1 4 3
4 5 5 5 3 3 2 2 1 5 2 3 5 1 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek