Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HAS704 Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin sonunda öğrenciler bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yıldız Pekşen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mandell, G.L., Douglas R.G., Bonett, J.E. ed. Principles and Practices of Infectious Diseases, 3rd. Edition, John Wiley and Sons Inc. NewYork, 1990

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi, sürveyans, salgın, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar, Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bulaşıcı Hastalıkların Tarihçesi
2 Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiolojisi
3 Salgın Kontrolü
4 Enfeksiyon Zinciri
5 Sürveyansın Tanımı ve Basamakları
6 Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar ve Korunma
7 Temasla Bulaşan Hastalıkların Epidemiyolojisi
8 vize sınavı
9 Solunum Sistemi Hastalıkları Epidemiyolojisi
10 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
11 Yetişkin Bağışıklaması
12 Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili Yasalar
13 Gıda Üretim Yerlerinin Denetimi
14 Gıda Zehirlenmesi
15 Atık Yönetimi
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247142 Bulaşıcı hastalıklarla mücadele edebilme becerisi kazanılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67103 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olma
2 67105 Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşma
3 67095 Hizmet verilen toplumun hizmetle ilgili beklentilerini, isteklerini ve gereksinimlerini belirleme
4 67099 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemi hakkında bilgi sahibi olma
5 67104 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olma
6 67106 Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilme
7 67107 Epidemiyolojinin sağlık ile ilgili alanlarda kullanımında danışmanlık hizmeti verme
8 67108 Epidemiyolojik araştırmaları planlayıp, uygulayabilme
9 67109 Toplumun sağlık düzeyini değerlendirebilme
10 67096 Toplumda var olan ya da olabilecek sağlık sorunlarını saptayabilme
11 67097 Toplumun demografik yapısı ile sağlık düzeyi ve sağlık ihtiyacı arasında ilişki kurma
12 67098 Sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ya da yok edilmesi ve toplumun genel sağlık düzeyinin geliştirilmesi için çözümleri bulma, önerme, uygulama
13 67100 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemini işletebilme
14 67102 TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir
15 67101 Bağımsız çalışabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 5 5 5 2 4 2 5 3 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek