Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HAS710 İleri Analizler ve Spss 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bilimsel araştırmalarda elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ileri analiz yöntemlerinin ve bu yöntemlerin istatistik paket programında uygulanmasını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Ahmet Tevfik Sünter

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme, Gazanfer Aksakoğlu, 3. Basım, 2013, İzmir. 2.Sağlık Araştırmaları için Temel İstatistik, Murat Hayran, Mutlu Hayran, 2011, Ankara. 3.Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler), Kazım Özdamar, 4.Basım, 2002, Eskişehir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çok değişkenli analiz yöntemleri anlatılacak ve istatistik paket programında uygulamaları yapılacak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 40 1
5 Derse Katılım 14 5 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
10 Tartışma 14 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çok Değişkenli Analizlere Giriş
2 Bölümsel Korelasyon SPSS programında analizin uygulanması
3 Çoklu Regresyon SPSS programında analizin uygulanması
4 Lojistik Regresyon SPSS programında analizin uygulanması
5 Yaşam Tablosu Analizi-1 SPSS programında analizin uygulanması
6 Yaşam Tablosu Analizi-2 SPSS programında analizin uygulanması
7 Kaplan-Meier Sağkalım Analizi SPSS programında analizin uygulanması
8 VİZE SINAVI
9 Sağkalım Eğrilerinin Karşılaştırılması (Log Rank Testi) SPSS programında analizin uygulanması
10 Cox Regresyon Analizi SPSS programında analizin uygulanması
11 ROC Analizi SPSS programında analizin uygulanması
12 Güç Analizi SPSS programında analizin uygulanması
13 Çok Değişkenli Varyans Analizi SPSS programında analizin uygulanması
14 Çok Değişkenli Kovaryans Analizi-1 SPSS programında analizin uygulanması
15 Çok Değişkenli Kovaryans Analizi-2 SPSS programında analizin uygulanması
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247271 Bölümsel korelasyon, çoklu regresyon ve lojistik regresyon analizlerini SPSS programında yapabilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli
2 1247272 Yaşam tablosu analizi ve Kaplan-Meier sağkalım analizini SPSS programında yapabilmeli ve sonuçlarını yorumlayabilmeli
3 1247270 Sağkalım eğrilerinin karşılaştırmasını yapabilmeli ve sonuçlarını yorumlayabilmeli
4 1247273 ROC analizini yapabilmeli ve sonuçlarını yorumlayabilmeli
5 1247269 Çok değişkenli varyans analizi, çok değişkenli kovaryans analizi ve diskriminant analizlerini SPSS programında yapabilmeli ve sonuçlarını yorumlayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67103 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olma
2 67105 Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşma
3 67095 Hizmet verilen toplumun hizmetle ilgili beklentilerini, isteklerini ve gereksinimlerini belirleme
4 67099 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemi hakkında bilgi sahibi olma
5 67104 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olma
6 67106 Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilme
7 67107 Epidemiyolojinin sağlık ile ilgili alanlarda kullanımında danışmanlık hizmeti verme
8 67108 Epidemiyolojik araştırmaları planlayıp, uygulayabilme
9 67109 Toplumun sağlık düzeyini değerlendirebilme
10 67096 Toplumda var olan ya da olabilecek sağlık sorunlarını saptayabilme
11 67097 Toplumun demografik yapısı ile sağlık düzeyi ve sağlık ihtiyacı arasında ilişki kurma
12 67098 Sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ya da yok edilmesi ve toplumun genel sağlık düzeyinin geliştirilmesi için çözümleri bulma, önerme, uygulama
13 67100 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemini işletebilme
14 67102 TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir
15 67101 Bağımsız çalışabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 4 4 3 4 5 5 5 5 3 3 3 4 5
2 2 5 4 4 3 4 5 5 5 5 3 3 3 4 5
3 2 5 4 4 3 4 5 5 5 5 3 3 3 4 5
4 2 5 4 4 3 4 5 5 5 5 3 3 3 4 5
5 2 5 4 4 3 4 5 5 5 5 3 3 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek