Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HAS703 Sağlık Yönetimi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sağlık ekonomisinin işlev ve niteliklerini, sağlık hizmetlerinin finansman yöntemlerini ve sağlık planlamasının temel ilkelerini açıklayabilmek, bölge sağlık yönetimini planlayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Cihad Dündar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Güler Ç. Akın L. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, HÜ Yayınları, 4. baskı, 2012,Ankara. 2.Vaughan JP,Morrow RH, 1988. Manual of Epidemiology for District Health Management, WHO. 3.Metin Ateş. Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Beta Basın Yayım, 2011, Ankara. 4.Detels R, McEwen J, Beaglehole R, Tanaka H. 2002. Textbook of Public Health. Oxford University Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık hizmetlerinde planlama, sağlık ekonomisi, sağlık örgütlenme modelleri, sağlık finansman sistemleri, sağlıkta toplam kalite yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’de Sağlık Yönetimi ve Kuruluşları
2 Sağlık Yönetimi planlamasının temel prensipleri ve teknikleri
3 Bölge Sağlık Hizmet Planlaması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri https://planlamadb.saglik.gov.tr/TR,5708/saglik-hizmet-bolgesi.html
4 Sağlık Hizmetlerinde Toplum Katılımı
5 Sağlık Hizmeti Finans Kaynakları ve Türkiye Verileri
6 Türkiyede Sağlık Hizmet Yasaları https://www.saglik.gov.tr/TR,10358/kanunlar.html
7 Dünyada Sağlık Hizmetleri https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/Home/GetDocument/290
8 Ara Sınav
9 Sağlık Finans modelleri
10 Sağlık Hizmetlerinde Sektörlerarası İşbirliği https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-sektorler-arasi-isbirligi-kavramin-dogusu-gelisimi-ve-saglik-hizmetleri-acisindan-onemi-81491.html
11 Sağlık Ekonomisinin Tanımı ve Özellikleri
12 Sağlık Ekonomisinde Maliyet Analizi
13 Küreselleşme ve sağlık yönetimi
14 Toplam Kalite Yönetimi
15 Toplam kalite yönetimi ilkelerinin sağlık hizmetlerine uygulanması
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247136 Sağlık sistemleri ve politika analizindeki kritik konuları kavrayabilmeli
2 1247137 Bir bölgenin ihtiyaçlarına ve epidemiyolojik özelliklerine göre bir sağlık hizmetleri planı yürütmeli
3 1247138 Sağlık ekonomisinde temel teorileri öğrenmeli ve maliyet analizini yapabilmeli
4 1247139 Kalite yönetiminin altında yatan tarihi ve temel fikirleri tanımlayabilmeli ve Toplam Kalite Yönetiminin modern yönetimdeki rolü hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67103 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olma
2 67105 Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşma
3 67095 Hizmet verilen toplumun hizmetle ilgili beklentilerini, isteklerini ve gereksinimlerini belirleme
4 67099 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemi hakkında bilgi sahibi olma
5 67104 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olma
6 67106 Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilme
7 67107 Epidemiyolojinin sağlık ile ilgili alanlarda kullanımında danışmanlık hizmeti verme
8 67108 Epidemiyolojik araştırmaları planlayıp, uygulayabilme
9 67109 Toplumun sağlık düzeyini değerlendirebilme
10 67096 Toplumda var olan ya da olabilecek sağlık sorunlarını saptayabilme
11 67097 Toplumun demografik yapısı ile sağlık düzeyi ve sağlık ihtiyacı arasında ilişki kurma
12 67098 Sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ya da yok edilmesi ve toplumun genel sağlık düzeyinin geliştirilmesi için çözümleri bulma, önerme, uygulama
13 67100 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemini işletebilme
14 67102 TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir
15 67101 Bağımsız çalışabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 3 3 2 2 1 5 2 3 5 2 4 3
2 5 5 5 3 3 2 2 1 5 2 3 5 1 4 2
3 5 5 5 3 3 2 2 1 5 2 3 4 1 4 3
4 5 5 5 3 3 2 2 1 5 2 3 5 1 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek