Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HAS706 Ana Çocuk Sağlığı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste kadının yaşam dönemlerine göre sağlığını etkileyen potansiyel ve mevcut sorunlarının değerlendirilmesi; üreme sağlığının öneminin kavranması ve aşırı doğurganlığın kontrolü; çocukluk dönemleri, özellikleri ve sağlık sorunları; okul çağı çocuklardaki önemli sağlık sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri; ergen sağlığını etkileyen faktörler, adölesan sağlığının geliştirilmesi için sunulacak hizmet modelinin oluşturulması; aile planlaması hizmetlerinin yönetimi; bağışıklama hizmetlerinin önemi ve organizasyonu konularının kavranması .

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Şennur Dabak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Biçer S. Aile Planlamasında Temel Bilgiler. İnsan kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul, 1997. Bertan G.,Güler Ç. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güneş Kitabevi, 2. baskı, 1997,Ankara. Türkay FA(Ed). Bağışıklama. Pasteur Merieux, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ana Sağlığını Etkileyen Faktörler, Üreme Sağlığı, Bebek ve Çocuk Sağlığını Etkileyen Faktörler, Adolesan Sağlığı, Okul Sağlığı, Aile Planlaması, Bağışıklama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Birinci basamakta Kadın/Üreme sağlığı hizmet sunumunun önemi
2 Anne sağlığını etkileyen faktörler
3 Çocuk sağlığının önemi
4 Bebek ve çocuk sağlığını etkileyen faktörler
5 Adölesan sağlığı
6 Aile planlaması
7 Bağışıklama
8 Vize
9 Kadının statüsü
10 Aşırı doğurganlığın kontrolü
11 Okul Sağlığı
12 Emzirme
13 Üreme sağlığı
14 Güvenli annelik
15 Düşükler ve Yasal durum
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247147 Anne ve çocuk sağlık sorunları ile mücadele etme
2 1247148 bu gruplar için sağlık hizmeti planlama becerisi kazanma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67103 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olma
2 67105 Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşma
3 67095 Hizmet verilen toplumun hizmetle ilgili beklentilerini, isteklerini ve gereksinimlerini belirleme
4 67099 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemi hakkında bilgi sahibi olma
5 67104 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olma
6 67106 Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilme
7 67107 Epidemiyolojinin sağlık ile ilgili alanlarda kullanımında danışmanlık hizmeti verme
8 67108 Epidemiyolojik araştırmaları planlayıp, uygulayabilme
9 67109 Toplumun sağlık düzeyini değerlendirebilme
10 67096 Toplumda var olan ya da olabilecek sağlık sorunlarını saptayabilme
11 67097 Toplumun demografik yapısı ile sağlık düzeyi ve sağlık ihtiyacı arasında ilişki kurma
12 67098 Sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ya da yok edilmesi ve toplumun genel sağlık düzeyinin geliştirilmesi için çözümleri bulma, önerme, uygulama
13 67100 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemini işletebilme
14 67102 TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir
15 67101 Bağımsız çalışabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 1 3 4 2 1 5 2 5 5 1 5 5
2 5 5 5 1 3 4 2 1 5 5 5 5 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek