Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HAS707 İş Sağlığı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencinin toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde “iş sağlığı ve güvenliği disiplini”nin önemini kavraması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Yıldız Pekşen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Schilling RSF. Occupational Health Practice, 1975. Akbulut A. İşçi Sağlığı Prensip ve Uygulamaları, Sistem Yayıncılık,5.Baskı,1994.İstanbul. Güler Ç.Akın L. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güneş Kitabevi, 4. baskı, 2012.Ankara. Meslek Hastalıkları rehberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı ,Matsa Basımevi,2011,Ankara. Hilmi sabuncu.İş Sağlığı .Tehlike ve değerlendirilmesi,Risk ve değerlendirilmesi.Yeditepe Üniversitesi yayınları.2008.İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İş ve sağlık ilişkisi, iş sağlığı uygulama ilkeleri, ergonomi, meslek hastalıkları,iş kazaları, iş sağlığı ve güvenliğinin hukuksal yönleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş sağlığı kavramı
2 İş sağlığı uygulama prensipleri
3 Mesleksel risk grupları
4 İşyerindeki kimyasal faktörler
5 İşyerindeki fiziksel faktörler
6 İşyeri koruyucu sağlık hizmetleri
7 Ergonomi
8 Vize
9 Meslek hastalıkları
10 İş kazaları
11 İşyeri hekimi ve görevleri
12 İş Sağlığı ile ilgili örgütler
13 İş sağlığı yasaları
14 Veri kaynakları
15 İş sağlığında araştırma yöntemleri
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1405489 İş sağlığı kavramı
2 1399996 İş sağlığı uygulama prensipler
3 1400188 Mesleksel risk grupları
4 1409732 İşyerindeki kimyasal fiziksel faktörler
5 1420389 İşyeri koruyucu sağlık hizmetleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74835 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olma
2 74837 Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşma
3 74827 Hizmet verilen toplumun hizmetle ilgili beklentilerini, isteklerini ve gereksinimlerini belirleme
4 74831 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemi hakkında bilgi sahibi olma
5 74836 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olma
6 74838 Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilme
7 74839 Epidemiyolojinin sağlık ile ilgili alanlarda kullanımında danışmanlık hizmeti verme
8 74840 Epidemiyolojik araştırmaları planlayıp, uygulayabilme
9 74841 Toplumun sağlık düzeyini değerlendirebilme
10 74828 Toplumda var olan ya da olabilecek sağlık sorunlarını saptayabilme
11 74829 Toplumun demografik yapısı ile sağlık düzeyi ve sağlık ihtiyacı arasında ilişki kurma
12 74830 Sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ya da yok edilmesi ve toplumun genel sağlık düzeyinin geliştirilmesi için çözümleri bulma, önerme, uygulama
13 74832 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemini işletebilme
14 74834 TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir
15 74833 Bağımsız çalışabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 1 3 4 3 3 4 5 5 5 1 5 5
2 5 5 5 1 3 3 3 3 4 5 5 5 1 5 5
3 5 5 5 1 3 4 3 3 4 5 5 5 1 5 5
4 5 5 5 1 3 3 3 3 4 5 5 5 1 5 5
5 5 5 5 1 3 3 3 3 5 5 5 5 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek