Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HAS708 Toplum Beslenmesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilere yeterli ve dengeli beslenmenin önemi ve insan sağlığına etkileri ile Bebeklerin, çocukların ve gebelerin beslenmeleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak. .

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Yıldız Pekşen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Prof.Dr.Ayşe Baysal, Beslenme, 9. Baskı Hatipoğlu Yayınevi 2.Diyet El Kitabı, Hatipoğlu Yayınevi .3.Prof.Dr.Gülden Köksal ,Çocuk Hastalıklarında Beslenme 4. Güler Ç.Akın L.Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 4. baskı, 2012,Ankara.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yeterli ve dengeli beslenme , karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitamin ve mineraller ve besin grupları ile ilgili bazı temel kavramlar. Çocuklarda malnütrisyon, çocuk beslenmesi , gebelik döneminde beslenme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 6 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beslenme ve sağlık
2 Temel besin öğeleri
3 Yeterli ve dengeli beslenme
4 Malnütrisyon
5 Bebek gebe ve emzikli beslenmesi
6 Adölesan beslenmesi
7 İşçilerde beslenme
8 Ara Sınav
9 Yaşlılarda beslenme
10 Sporcu beslenmesi
11 Kronik hastalıklarda beslenme
12 Obezite
13 Diyet ve egzersiz
14 Gıda katkı maddeleri
15 Beslenme araştırmaları
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1197739 Sağlık hizmeti sunduğu toplumun yeterli ve dengeli beslenmesine katkıda bulunabilme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67103 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olma
2 67105 Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşma
3 67095 Hizmet verilen toplumun hizmetle ilgili beklentilerini, isteklerini ve gereksinimlerini belirleme
4 67099 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemi hakkında bilgi sahibi olma
5 67104 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olma
6 67106 Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilme
7 67107 Epidemiyolojinin sağlık ile ilgili alanlarda kullanımında danışmanlık hizmeti verme
8 67108 Epidemiyolojik araştırmaları planlayıp, uygulayabilme
9 67109 Toplumun sağlık düzeyini değerlendirebilme
10 67096 Toplumda var olan ya da olabilecek sağlık sorunlarını saptayabilme
11 67097 Toplumun demografik yapısı ile sağlık düzeyi ve sağlık ihtiyacı arasında ilişki kurma
12 67098 Sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ya da yok edilmesi ve toplumun genel sağlık düzeyinin geliştirilmesi için çözümleri bulma, önerme, uygulama
13 67100 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemini işletebilme
14 67102 TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir
15 67101 Bağımsız çalışabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 4 1 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek