Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HAS709 Özel Durumlarda Sağlık Hizmetleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Olağanüstü durumların sağlığa olan etkilerinin değerlendirilmesi, sorunlara yaklaşım ve gerekli etkinliklerin nasıl organize edileceği; ceza ve tutukevlerinde verilen sağlık hizmetleri; göçler ve kentleşmenin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri; globalleşme ve küreselleşmenin tanımı, önemi ve ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi; turizm sağlığı ve hekimliğinin öneminin kavranması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Cihad Dündar, (MD)

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Karababa AO(Ed). Olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri, Sağlık çalışanının el kitabı, TTB, Ankara,2002. 2.Saçaklıoğlu F(Ed). Ceza ve tutukevlerinde sağlık hizmetlerinin standartları, TTB, Ankara, 1998. 3.Güler Ç. Göçler ve kentleşme sorunları, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizm. Gen. Md. ve Sağlık Projesi Gen. Koord., Ankara,1994. 4.Güler Ç, Çobanoğlu Z. Turizm sağlığı, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara,1994. 5.Güler Ç. Akın L. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, HÜ Yayınları, 4. baskı,Ankara, 2012. 6.Akdur R. Halk Sağlığı. Antıp Yayınları, Ankara, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Olağan üstü durumlarda sağlık hizmetleri, ceza ve tutukevlerinde sağlık hizmetleri, göçler ve kentleşme sorunları, globalleşme ve küresel sorunlar, turizm sağlığı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Afet türleri ve sağlığa etkileri OÜDSH-1-Afet türleri ve sağlığa etkileri.pptx
2 Olağan dışı durumlarda triaj ve dış yardım OÜDSH-2-Olağan dışı durumlarda triaj ve dış yardım.pptx
3 Afet sonrası gıda güvenliği ve kontrolü OÜDSH-3-Afet sonrası gıda güvenliği ve kontrolü.pptx
4 Depremde sağlık hizmetleri OÜDSH-4-Depremde sağlık hizmetleri.pptx
5 Deprem sonrası geçici yerleşim birimi inşaası ve özellikleri OÜDSH-5-Deprem sonrası geçici yerleşim birimi inşaası ve özellikleri.pptx
6 Cezaevlerinde sağlık hizmeti OÜDSH-6-Cezaevlerinde sağlık hizmeti.ppt
7 Göçler ve Kentleşme problemleri OÜDSH-7-Göçler ve Kentleşme problemleri.pptx
8 Arasınav
9 Göçlerin yarattığı sağlık problemleri OÜDSH-9-Göçlerin yarattığı sağlık problemleri.pptx
10 Küreselleşmenin sosyal yaşama etkileri OÜDSH-10-Küreselleşmenin sosyal yaşama etkileri.pptx
11 Küreselleşmenin sağlığa etkileri OÜDSH-11-Küreselleşmenin sağlığa etkileri.pptx
12 Küreselleşmenin çevresel etkileri OÜDSH-12-Küreselleşmenin çevresel etkileri.pptx
13 Tropikal hastalıklar ve aşılama OÜDSH-13-Tropikal hastalıklar ve aşılama.pptx
14 Turizm çalışanı sağlığı
15 Turist sağlığı
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1437992 Olağan dışı durumda sağlık hizmetlerini planlayabilmek ve yönetmek
2 1413952 Hapishanelerdeki sağlık hizmetlerini planlamak ve değerlendirmek
3 1438359 Göçmen ve mültecilerde yer değiştirmenin sağlık üzerine olan etkilerini tanımlamak
4 1438512 Küresel değişimin (Çevresel ve ekonomik gibi) farklı formları ve yönlendiricileri ile bunların küresel sağlığa etkilerini anlamak
5 1438750 Turizm sağlığının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili hizmetleri tanımlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74835 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olma
2 74837 Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşma
3 74827 Hizmet verilen toplumun hizmetle ilgili beklentilerini, isteklerini ve gereksinimlerini belirleme
4 74831 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemi hakkında bilgi sahibi olma
5 74836 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olma
6 74838 Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilme
7 74839 Epidemiyolojinin sağlık ile ilgili alanlarda kullanımında danışmanlık hizmeti verme
8 74840 Epidemiyolojik araştırmaları planlayıp, uygulayabilme
9 74841 Toplumun sağlık düzeyini değerlendirebilme
10 74828 Toplumda var olan ya da olabilecek sağlık sorunlarını saptayabilme
11 74829 Toplumun demografik yapısı ile sağlık düzeyi ve sağlık ihtiyacı arasında ilişki kurma
12 74830 Sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ya da yok edilmesi ve toplumun genel sağlık düzeyinin geliştirilmesi için çözümleri bulma, önerme, uygulama
13 74832 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemini işletebilme
14 74834 TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir
15 74833 Bağımsız çalışabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 1 5 3 2 1 3 5 3 5 1 5 5
2 5 5 5 4 5 3 2 1 2 5 3 5 1 5 5
3 5 5 5 4 5 3 2 1 3 5 3 5 1 5 5
4 5 5 5 1 5 3 3 1 3 5 3 5 1 5 5
5 5 5 5 4 5 3 2 1 3 5 3 5 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek