Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS601 İstatistiksel Yorumlama 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Temel karar verme teorisi kavramlarını ve uygulamalarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr.Leman TOMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Necmi Gürsakal, Bayesgil İstatistik, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1992. Hamburg Morris, Statistical Analysis for Decision Making, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1977.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel olasılık kavramları, karar teorisine giriş, Karar verme, Kar-zarar tablosu, Belirsizlik türleri, Belirsizlik altında karar vermede karar ölçütleri, Kısmi belirsizlik koşulları altında karar verme, Beklenen fırsat kayıplarının hesaplanması, Bayes teoremi, Önsel ve sonsal dağılımlar, Karar ağacı, Tutarlılık kavramı, Önsel bilgilerin örneklem bilgileri ile birlikte değerlendirilmesi, Kar ve Kayıp fonksiyonları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
8 Rehberli Problem Çözümü 1 2 2
9 Problem Çözümü 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 6 5 30
54 Ev Ödevi 8 8 64

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel olasılık kavramları
2 Karar teorisine giriş
3 Karar verme, Kar-zarar tablosu
4 Belirsizlik türleri
5 Belirsizlik altında karar vermede karar ölçütleri
6 Kısmi belirsizlik koşulları altında karar verme
7 Beklenen fırsat kayıplarının hesaplanması
8 Ara sınav
9 Bayes teoremi
10 Önsel ve sonsal dağılımlar
11 Karar ağacı ve uygulamaları
12 Tutarlılık kavramı
13 Önsel bilgilerin örneklem bilgileri ile birlikte değerlendirilmesi
14 Kar ve Kayıp fonksiyonları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309657 Temel karar verme kavramlarını bilir.
2 1309658 Önsel ve sonsal dağılımları bilir ve uygular.
3 1309659 Bayes teorisini bilir ve uygular.
4 1309660 Belirsizlik ve kısmi belirsizlik koşulları altında karar verir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67125 Biyoistatistik ile ilgili uzmanlık gerektiren konuları kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunlar çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2 67126 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3 67127 Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4 67128 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5 67129 Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
6 67130 Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
7 67131 Biyoistatistik alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
8 67132 Biyoistatistik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
9 67133 Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
10 67134 Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
11 67135 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
12 67136 Biyoistatistik alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
13 67137 Biyoistatistik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
14 67138 Biyoistatistik alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67139 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji,politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16 67140 Biyoistatistiğin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası politika çalışmalarına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
2 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek