Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS614 İstatistikte Matris Çözümlemeleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İstatistiksel çözümlemelerde sıklıkla kullanılan temel matris işlemleri üzerinde durulur. Bu dersi alan öğrenciler temel matris işlemlerini öğrenecek ve paket programları kullanarak matris işlemlerini uygulayabileceklerdir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hacısalihoglu HH. Matris İşlemleri. Schaum's serisinden çeviri. Nobel Yayın, Ankara, 2000. 2. Searle SR. Matrix Algebra useful for statistics. John-Wiley, New York, 1982 3. Barnett S. Matrices: Methods and Aplications. Clarendon, Oxford, 1990.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Matrislerde toplama, çıkarma ve çarpma, matrisin determinantını, tersini, özdeger ve özvektörlerini hesaplamak, minörler, kofaktörler, ve adjoint matrisi, dik matrisi, matrisleri parçalara ayırmayı ve doğrusal denklem sistemlerini öğrenmek ve paket programlar yardımı ile matris işlemlerini uygulayabilmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
9 Problem Çözümü 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
9 Problem Çözümü 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 3 18
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matris tanıtımı ve notasyonların kullanımı
2 Vektör ve vektöriyel hesaplamalar
3 Normallik ve ortogonallik kavramları
4 Matriks toplama, fark, çarpma ve bölme işlemleri
5 Rank, invers matris singülariti ve çözümsüzlükler. determinant kavramı, simetri kavramı
6 adjoint, compaund matrisler,
7 özel martisler ve elde edilmeleri
8 özel martisler ve elde edilmeleri(dev)
9 Öz değer, öz vektör ve bunlarla ilgili istatistik testler
10 Genelleştirilmiş invers çözümlemeler
11 Genelleştirilmiş invers çözümlemeler(dev)
12 İstatistik modeller ve matris formları
13 Çok değişkenli istatistik ve matris çözümlemeleri
14 Çok değişkenli istatistik ve matris çözümlemeleri ve yorumlamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242821 Matrislerin temel özelliklerinin bilinmesi
2 1242822 Matris işlemlerinin yapılabilmesi
3 1242823 Matrislerin istatistiksel analizlerde kullanımının kavranması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67125 Biyoistatistik ile ilgili uzmanlık gerektiren konuları kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunlar çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2 67126 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3 67127 Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4 67128 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5 67129 Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
6 67130 Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
7 67131 Biyoistatistik alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
8 67132 Biyoistatistik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
9 67133 Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
10 67134 Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
11 67135 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
12 67136 Biyoistatistik alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
13 67137 Biyoistatistik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
14 67138 Biyoistatistik alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67139 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji,politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16 67140 Biyoistatistiğin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası politika çalışmalarına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 3 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4
2 3 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 5 3 4 4 4
3 5 5 5 3 4 3 5 3 5 3 5 3 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek