Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İPFT615 Biostatistics 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Temel istatistik ve biyoistatistik bilgilerini aktarmak, öğrencinin kendi alanındaki çalışmaları biyoistatistiksel açıdan değerlendirmesini sağlamak, araştırma neticesinde elde edilen verilerin uygun istatistiksel yöntemler ile analiz edebilmesini sağlamak, öğrenciye istatistiksel paket program kullanımını öğretmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Daniel, Wayne W. 0471525146 Biostatistics : a foundation for analysis in the health sciences John Wiley and Sons New York 1991 2. Alpar, R. Spor Sağlık Ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik, Detay Yayıncılık, Ankara, 2016, 4. Baskı.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel istatistik kavramlar, dağılımları tanımlayıcı ölçüler, kuramsal dağılışlar, örneklem dağılışları, temel araştırma yöntemleri, temel örnekleme yöntemleri, hipotez testleri, ilişki ölçüleri, regresyon, risk ölçülerinin tanımları, değişik araştırma türlerinde hesaplanması, risk ölçülerinin güven aralıkları, tanı testlerinin değerlendirilmesi, Oranlar üzerine istatistiksel yöntemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
10 Tartışma 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 4 24
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Tanımlayıcı ve Çıkarımsal İstatistik, İstatistik ve Biyoistatistik farklılığı
2 Tanımlayıcı Ölçüler
3 Tablo ve Grafikler
4 Kuramsal Dağılımlar
5 Örnekleme ve Örneklem Dağılışları
6 Standart Hata Kavramı ve Güven Aralıkları
7 Hipotez Testlerine Giriş, Tek Örneklem Testleri
8 Hipotez Testlerine Giriş, Tek Örneklem Testleri
9 İkiden Çok Örneklem Testleri
10 Korelasyon Katsayıları
11 Basit ve Çoklu Doğrusal Regresyon
12 Paket Programın Temel Özellikleri ve Veri Girişi
13 Hipotez Testlerinin Paket Program ile Uygulanması
14 Uygulamalı Makale Tartışması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1466975 Temel istatistik ve biyoistatistik kavramları
2 1466976 Uygun istatistiksel çözümlemelere karar verilmesi ve uygulanması
3 1466977 Veri tipine ve dağılımına uygun tablo ve grafiklerin çizilmesi
4 1466978 Kendi alanındaki bir çalışmanın istatistiksel çözümlemelerinin eleştirilmesi
5 1466979 İstatistik paket program kullanımının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74857 Biyoistatistik ile ilgili uzmanlık gerektiren konuları kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunlar çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2 74858 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3 74859 Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4 74860 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5 74861 Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
6 74862 Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
7 74863 Biyoistatistik alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
8 74864 Biyoistatistik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
9 74865 Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
10 74866 Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
11 74867 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
12 74868 Biyoistatistik alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
13 74869 Biyoistatistik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
14 74870 Biyoistatistik alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 74871 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji,politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16 74872 Biyoistatistiğin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası politika çalışmalarına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4
2 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4
3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5
4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5
5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek