Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS615 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders epidemiyolojinin tanımını, sağlık alanında bir yöntem bilimi olarak nerelerde kullanılacağını, epidemiyolojik bilgi kaynaklarını ve bunlara nasıl ulaşacağını, araştırma planlamasının tüm adımlarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DOÇ.DR.LEMAN TOMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme, Gazanfer Aksakoğlu, İzmir 2- Epidemiyoloji Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi, Sabahat Tezcan, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı. 3- Temel Epidemiyoloji, R. Beaghole, R. Bonita, DSÖ.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Epidemiyolojik araştırma tipleri ve özellikleri, sağlık alanında kullanılan veri kaynakları ve kayıt sistemleri, bilimsel araştırma planlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 12 144
6 Uygulama/Pratik 3 1 3
9 Problem Çözümü 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanımlayıcı Epidemiyolojik Araştırmaların Genel Özellikleri
2 Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmalarda kişi-yer-zaman özellikleri, nüfusa ilişkin özelliklerin elde edilme yolları
3 Analitik Epidemiyolojik Araştırmaların Genel Özellikleri ve tipleri
4 Kesitsel araştırmalar
5 Toplum taraması
6 vaka Kontrol araştırmaları-1
7 Vaka Kontrol araştırmaları-2
8 VİZE SINAVI
9 Kohort Araştırmaları-1
10 Kohort Araştırmaları-2
11 Deneysel Epidemiyoloji ve Müdahale Araştırmaları-1
12 Deneysel Epidemiyoloji ve Müdahale Araştırmaları-2
13 Metodolojik Araştırmalar
14 Araştırma Planlaması-1
15 Araştırma Planlaması-2
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309581 Epidemiyolojik araştırmaları planlayıp, uygulayabilmeli
2 1309582 Epidemiyolojik araştırma planlanması konusunda danışmanlık yapabilmeli
3 1309583 Epidemiyolojik araştırma uygulanması konusunda danışmanlık yapabilmeli
4 1309584 Yapılmış veya yayımlanmış makale, rapor gibi yayınları değerlendirebilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67125 Biyoistatistik ile ilgili uzmanlık gerektiren konuları kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunlar çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2 67126 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3 67127 Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4 67128 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5 67129 Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
6 67130 Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
7 67131 Biyoistatistik alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
8 67132 Biyoistatistik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
9 67133 Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
10 67134 Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
11 67135 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
12 67136 Biyoistatistik alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
13 67137 Biyoistatistik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
14 67138 Biyoistatistik alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67139 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji,politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16 67140 Biyoistatistiğin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası politika çalışmalarına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5
4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek