Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 3 5 0

Dersin Amacı

Koruyucu sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve sunumunda, bireyi ailesi, çevresi ve çalışma koşulları ile bir bütün olarak ele almak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. CİHAD DÜNDAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hobson W. The Theory and Practice of Public Health, 4th ed.,1975, Oxford Press, London Bertan G.,Güler Ç. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güneş Kitabevi, 2. baskı, 1997,Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre ve sağlık ilişkisi? Sağlığın sosyal belirleyicileri ile sağlık ilişkisi? Çalışma koşulları ve sağlık ilişkisi? Aile yapısı ve sağlık ilişkisi? Kültür sağlık ilişkisi?

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 6 84
9 Problem Çözümü 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halk sağlığı kavramı Ne demektir? Yok Yok
2 Koruyucu hekimlik hizmetleri ve planlama ne demektir? Yok Yok
3 Sağlığın sosyal belirleyicileri nelerdir? Yok Yok
4 Aile yapısı ile sağlık ilişkisi Yok Yok
5 Kültür ve sağlık ilişkisi Yok Yok
6 Sosyal çevre ve sağlık ilişkisi Yok Yok
7 Çalışma yaşamı ve sağlık ilişkisi Yok Yok
8 Vize Yok Yok
9 Çevre ve çevresel etkenler Yok Yok
10 Çevre ve sağlık ilişkisi Yok Yok
11 Koruyucu hekimliğin temel ilkeleri Yok Yok
12 Koruyucu hekimliğin finansmanı Yok Yok
13 Koruyucu hekimliğin uygulama alanları Yok Yok
14 Koruyucu hekimlikte risk grupları - 1 Yok Yok
15 Koruyucu hekimlikte risk grupları - 2 Yok Yok
16 FİNAL Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1481352 Koruyucu sağlık hizmetleri planlanma ve sunumunda halk sağlığı görüşünü kullanabilmeyi ve değerlendirebilmeyi öğrenmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74835 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olma
2 74837 Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşma
3 74827 Hizmet verilen toplumun hizmetle ilgili beklentilerini, isteklerini ve gereksinimlerini belirleme
4 74831 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemi hakkında bilgi sahibi olma
5 74836 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olma
6 74838 Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilme
7 74839 Epidemiyolojinin sağlık ile ilgili alanlarda kullanımında danışmanlık hizmeti verme
8 74840 Epidemiyolojik araştırmaları planlayıp, uygulayabilme
9 74841 Toplumun sağlık düzeyini değerlendirebilme
10 74828 Toplumda var olan ya da olabilecek sağlık sorunlarını saptayabilme
11 74829 Toplumun demografik yapısı ile sağlık düzeyi ve sağlık ihtiyacı arasında ilişki kurma
12 74830 Sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ya da yok edilmesi ve toplumun genel sağlık düzeyinin geliştirilmesi için çözümleri bulma, önerme, uygulama
13 74832 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemini işletebilme
14 74834 TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir
15 74833 Bağımsız çalışabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 2 4 5 3 4 4 2 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek