Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS711 Lojistik Regresyon ve Risk Analizi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İstatistiksel uygulamalarda , bağımsız değişken ile sonuç değişkeni arasında bir ilişki kurmak ve bunu genellemek amacıyla bir çok regresyon yöntemi geliştirilmiştir. Lojistik regresyon da bu yöntemlerden bir tanesidir. Sonuç değişkeninin kesikli iki veya daha çok değer aldığı durumlarda lojistik regresyon analizi ile , aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili tahminler ya da kestirimler yapabilmek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Leman Tomak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Logistik Regression, David G. Kleinbaum-Mitchel Klein, Springer 2-Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi, Prof.Dr. Kazım Özdamar, Kaan Kitapevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğrusal regresyon ile lojistik regresyon arasındaki fark, lojistik regresyonda parametre tahmini, lojistik regresyon modelinin anlamlılığı, parametrelerin önem testi, parametrelerin yorumu, üstel formda parametrelerin risk ve üstünlük oranı olarak yorumu, lojistik regresyon denkleminin sınıflama performansı, güncel yaşam verileri üzerinde uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 8 6 48
9 Problem Çözümü 6 2 12
22 Proje Hazırlama 8 4 32
29 Bireysel Çalışma 8 1 8
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 lojistik regresyonun tanımı ve uygulama alanları
2 matris cebiri
3 parametre tahmin yöntemleri
4 lojistik regresyon parametrelerinin tahmini
5 lojistik regresyon modelinin önemliliği, katsayıların testi ve ODDS oranı
6 lojistik regresyon modelinin önemliliği, katsayıların testi ve ODDS oranı
7 lojistik regresyon modelinin önemliliği, katsayıların testi ve ODDS oranı
8 Ara sınav
9 istatistiksel paket kullanımı ve paket program çıktılarını yorumlama
10 istatistiksel paket kullanımı ve paket program çıktılarını yorumlama
11 istatistiksel paket kullanımı ve paket program çıktılarını yorumlama
12 Gerçek yaşam verileri üzerinde uygulama
13 Gerçek yaşam verileri üzerinde uygulama
14 Gerçek yaşam verileri üzerinde uygulama
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309813 Her bilim dalında gerçek olaylar için risk hesaplaması yapılabilir olası riskler önceden belirlenerek önemli ekonomik katkılar sağlanabilir.
2 1309814 Hastalıklara doğru tanı koyma ya da doğru durum modellemesi yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67110 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
2 67111 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3 67112 Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
4 67113 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
5 67114 Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
6 67115 Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
7 67116 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
8 67117 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 67118 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
10 67119 Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 67120 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
12 67121 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 67122 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
14 67123 Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
15 67124 Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek