Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS713 Tıbbi Laboratuvarlarda İstatistiksel Kalite Kontrolü 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencinin kalite kavramını kavraması, kalite kontrol yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemlerin sağlık alanında nasıl kullanacağını öğrenmesi ve uygulayabilmesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Montgomery D. C., Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, 2013. 2. Mitra A. Fundamentals of Quality Control and Improvement, 4th Edition, John Wiley & Sons, 2016. 3. Tomak L. Bek Y., Kalite Kontrol Yöntemleri ve Sağlık Alanında Kullanımı, 2014.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık alanında kalite yönetimi, istatistik süreç kontrolü, Kontrol grafikleri, süreç yetenek analizi, tıbbi laboratuvarlarda kalite, kalite planlama yaklaşımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
10 Tartışma 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 4 24
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalite kavramı ve tarihçesi
2 Sağlık Hizmetlerinde Kalite
3 İstatistik Süreç Kontrolü
4 Nitel değişkenler için Kontrol Grafikleri
5 Nicel değişkenler için Kontrol Grafikleri
6 Zaman Ağırlıklı Kontrol Grafikleri
7 Süreç Yetenek Analizi
8 Klinik Kimya Laboratuvarında Kalite
9 Kalite Kontrol Kuralları
10 Kalite Planlama Yaklaşımı
11 Kalite Planlama Yaklaşımında Modeller
12 Kalite Planlama Araçları
13 Yöneylem Süreç Tanımları ve Grafiği
14 Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1467783 Sağlık alanında kalite yönetiminin öneminin kavranması
2 1467784 Kalite kontrol yöntemlerinin öğrenilmesi
3 1467785 Sağlık alanında kalitenin değerlendirilmesi
4 1467786 Sonuçların yorumlanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74842 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
2 74843 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3 74844 Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
4 74845 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
5 74846 Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
6 74847 Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
7 74848 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
8 74849 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74850 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
10 74851 Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 74852 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
12 74853 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 74854 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
14 74855 Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
15 74856 Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5
2 3 4 5 4 5 5 5 3 3 5 3 5 4 4 3
3 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3
4 5 3 5 3 4 3 5 4 3 3 5 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek