Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS723 Doz Yanıt Analizleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Farmakoloji alanı ile ilgili temel kavramları öğretmek, bu alanda yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçları değerlendirmek amacıyla kullanılan analiz yöntemlerini öğretmek, ilaç denemeleri ile ilgili bilgi sahibi olmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, J.G. Hardman ve L.E. Limbird (editörler), onbirinci baskı, McGraw-Hill, New York, 2006. 2. Basic & Clinical Pharmacology, B.G. Katzung (editör), dokuzuncu baskı, Appleton & Lange, Stamford, 2004. 3. Melmon & Morelli's Clinical Pharmacology, S.G. Carruthers, B.B. Hoffman, K.L. Melmon, D.W. Nierenberg (editörler), dördüncü baskı, McGraw-Hill, New York, 2000. 4. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp, 12. baskı, Pelikan Yay. Ltd. Şti., Ankara, 2009 (ISBN: 978-9944-119-73-3).

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Farmakoloji ile ilgili temel kavramlar, kullanılan hipotez testleri, doz-yanıt eğrileri, doz etki ilişkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
10 Tartışma 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 4 24
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analiz sonuçlarını yorumlayabilir
2 Farmakolojide istatistiğin önemi ve kullanım yerleri
3 Araştırma verilerine uygun örnekleme yöntemini seçme
4 Teorik dağılımlar, örnekleme dağılımları
5 Farksızlık ve alternatif hipotezler, tek yönlü-iki yönlü hipotezler
6 Parametrik Testler
7 Non-parametrik testler
8 Doz-yanıt, eğrilerinin istatistiksel değerlendirmesi
9 EC50, ED50, LD50, IC50, Emax kavramları ve uygulamadaki önemi - 1
10 EC50, ED50, LD50, IC50, Emax kavramları ve uygulamadaki önemi - 2
11 Schild's plot, pA2 kavramı ve uygulamadaki önemi
12 pD2 ve pD2' kavramları ve uygulamadaki önemi
13 Kuantal doz etki ilişkileri ve probit kavramı
14 Uygulama ve Tartışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1244082 Farmakoloji alanına özel biyoistatistik yöntemleri kullanabilir
2 1244083 Bu yöntemlerle veri analizi yapabilir
3 1244084 Analiz sonuçlarını yorumlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67110 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
2 67111 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3 67112 Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
4 67113 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
5 67114 Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
6 67115 Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
7 67116 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
8 67117 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 67118 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
10 67119 Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 67120 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
12 67121 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 67122 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
14 67123 Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
15 67124 Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 3 5 3 4 3 4 4 4 4 3 3 5
2 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 4 5 5 3 3
3 5 4 3 3 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek