Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS732 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders epidemiyolojinin tanımını, sağlık alanında bir yöntem bilimi olarak nerelerde kullanılacağını, epidemiyolojik bilgi kaynaklarını ve bunlara nasıl ulaşacağını, araştırma planlamasının tüm adımlarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DOÇ.DR.LEMAN TOMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme, Gazanfer Aksakoğlu, İzmir 2- Epidemiyoloji Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi, Sabahat Tezcan, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı. 3- Temel Epidemiyoloji, R. Beaghole, R. Bonita, DSÖ.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Epidemiyolojik araştırma tipleri ve özellikleri, sağlık alanında kullanılan veri kaynakları ve kayıt sistemleri, bilimsel araştırma planlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 12 144
6 Uygulama/Pratik 3 1 3
9 Problem Çözümü 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanımlayıcı Epidemiyolojik Araştırmaların Genel Özellikleri
2 Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmalarda kişi-yer-zaman özellikleri, nüfusa ilişkin özelliklerin elde edilme yolları
3 Analitik Epidemiyolojik Araştırmaların Genel Özellikleri ve tipleri
4 Kesitsel araştırmalar
5 Toplum taraması
6 vaka Kontrol araştırmaları-1
7 Vaka Kontrol araştırmaları-2
8 VİZE SINAVI
9 Kohort Araştırmaları-1
10 Kohort Araştırmaları-2
11 Deneysel Epidemiyoloji ve Müdahale Araştırmaları-1
12 Deneysel Epidemiyoloji ve Müdahale Araştırmaları-2
13 Metodolojik Araştırmalar
14 Araştırma Planlaması-1
15 Araştırma Planlaması-2
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309679 Epidemiyolojik araştırmaları planlayıp, uygulayabilmeli
2 1309680 Epidemiyolojik araştırma planlanması konusunda danışmanlık yapabilmeli
3 1309681 Epidemiyolojik araştırma uygulanması konusunda danışmanlık yapabilmeli
4 1309682 Yapılmış veya yayımlanmış makale, rapor gibi yayınları değerlendirebilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67110 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
2 67111 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3 67112 Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
4 67113 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
5 67114 Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
6 67115 Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
7 67116 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
8 67117 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 67118 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
10 67119 Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 67120 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
12 67121 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 67122 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
14 67123 Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
15 67124 Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek