Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBETZ Tez 927001 4 7 30

Dersin Amacı

Bitirme tezi hazırlama

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. CİHAD DÜNDAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Tezcan S. Epidemiyoloji, Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, 1992. 2. Temel Epidemiyoloji, Nobel Güneş Tıp Kitabevi, 1998. 3. Beaglehole R, Bonita R, Kjellström T. Basic Epidemiology, WHO,1993. 4. Güler Ç, Akın L, Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Yayınları, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

araştırma planlamasının tüm adımlarını uygulamak amaçlamaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
20 Rapor Hazırlama 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
10 Tartışma 16 4 64
14 Gözlem 1 250 250
17 Alan Çalışması 1 250 250
20 Rapor Hazırlama 1 50 50
21 Rapor Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 140 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 tez konusu belirleme
2 tez konusu belirleme
3 tez konusu belirleme
4 literatür tarama
5 literatür tarama
6 literatür tarama
7 anket oluşturma
8 anket oluşturma
9 etik kurul başvurusu
10 etik kurul başvurusu
11 veri toplama,veri girişi ve istatistik
12 veri toplama,veri girişi ve istatistik
13 veri toplama,veri girişi ve istatistik
14 tez yazımı
15 tez yazımı
16 tez yazımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1481439 Epidemiyolojik br araştırma planlama
2 1481440 Çalışmayı yayın haline getirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74835 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olma
2 74837 Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşma
3 74827 Hizmet verilen toplumun hizmetle ilgili beklentilerini, isteklerini ve gereksinimlerini belirleme
4 74831 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemi hakkında bilgi sahibi olma
5 74836 Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olma
6 74838 Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilme
7 74839 Epidemiyolojinin sağlık ile ilgili alanlarda kullanımında danışmanlık hizmeti verme
8 74840 Epidemiyolojik araştırmaları planlayıp, uygulayabilme
9 74841 Toplumun sağlık düzeyini değerlendirebilme
10 74828 Toplumda var olan ya da olabilecek sağlık sorunlarını saptayabilme
11 74829 Toplumun demografik yapısı ile sağlık düzeyi ve sağlık ihtiyacı arasında ilişki kurma
12 74830 Sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ya da yok edilmesi ve toplumun genel sağlık düzeyinin geliştirilmesi için çözümleri bulma, önerme, uygulama
13 74832 Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemini işletebilme
14 74834 TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir
15 74833 Bağımsız çalışabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek