Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS721 Sağlıkta Kullanılan Test Formlarının Değerlendirilmesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencinin belirlenen konuda test formu hazırlanması, uygulanması, elde edilen sonuçların analiz edilmesi, değerlendirilmesi, test formunun uygunluğunun değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Leman Tomak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Furr, R. M., Scale Construction and Psychometrics for Social and Personality Psychology, SAGE Publications Ltd., 2011. 2. Edwards A. L., Techniques Of Attitude Scale Construction, Irvington Publishers Inc., New York, 1994. 3. Harrington D., Confirmatory Factor Analysis, Oxford University Press, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Test formu hazırlanması, test formu uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunlar, yanlılık kaynakları, geçerlik ve güvenirlik kavramları, faktör analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
10 Tartışma 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 4 24
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anket ve ölçek ile ilgili temel kavramlar
2 Anket ve Ölçek hazırlanması
3 Uygulama esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar
4 Örneklemin belirlenmesi
5 Yanlılık kaynakları
6 Geçerlik kavramı ve türleri (Kapsam geçerliği, Mantıksal geçerlik)
7 Geçerlik kavramı ve türleri (Uyum geçerliği, Yapı geçerliği)
8 Güvenirlik kavramı
9 Güvenirlik Yöntemleri ve Kestirimi
10 Madde Analizi
11 Açıklayıcı Faktör Analizi (Varsayımları, Yöntemleri)
12 Açıklayıcı Faktör Analizi (Faktör Yükleri, Faktör Döndürme Yöntemleri)
13 Doğrulayıcı Faktör Analizi
14 Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1467678 Belli konuda anket veya ölçek hazırlayabilir.
2 1467679 Anketin veya ölçeğin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususları bilir.
3 1467680 Anketin veya ölçeğin uygun olup olmadığını denetler.
4 1467681 Uygulama sonrası elde edilen sonuçları analiz eder ve sonuçları yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74842 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
2 74843 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3 74844 Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
4 74845 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
5 74846 Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
6 74847 Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
7 74848 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
8 74849 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74850 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
10 74851 Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 74852 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
12 74853 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 74854 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
14 74855 Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
15 74856 Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 3 3 5 5 4 5 3 4 4 5
2 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 4 4
3 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 4
4 4 4 4 3 3 5 5 4 5 4 3 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek