Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS725 Yapısal Eşitlik Modelleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yapısal eşitlik modelleri ile ilgili temel bilgileri öğretmek, sağlık alanlında kullanımı hakkında bilgi vermek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Principles and practice of structural equation modeling / Rex B. Kline, New York: Guilford Press, 1998 2. Structural Equation Modeling: Foundations and extensions, David Kaplan, 2000 Sage Publications 3. Structural equation modeling : concepts, issues, and applications / Rick H. Hoyle, Thousand Oaks : Sage Publications, c1995 4. A beginner's guide to structural equation modeling / Randall E. Schumacker, Richard G. Lomax, 2004 5. Basics of structural equation modeling / Geoffrey M. Maruyama, Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 1998

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel yapısal eşitlik modellemesi kavramları, model tanımlama prosedürleri, path analizi ve uygulamaları, yinelemeli ve yinelemesiz modeller, ölçüm modelleri ve faktör analizi, tekli ve çoklu gruplarda yapısal eşitlik modelleri, yapısal eşitlik modellerinin varsayımları ve bu modellerde kestirim, hipotez testleri, modellerin uyum iyiliğinin araştırılması ve gizli büyüme eğrisi analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
10 Tartışma 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 4 24
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapısal Eşitlik Modellemesine (YEM) Giriş
2 Temel YEM Teknikleri ve Yazılımı
3 Path Analizi. Korelasyon ve nedensellik, path modellerinin belirlenmesi
4 Path Analizi. Yinelemeli bir modelde ayrıntılı analizler, model uyumunun değerlendirilmesi
5 Ölçüm modelleri ve Faktör Analizi
6 Regresyon, path ve faktör analizinde yapısal eşitlik modellemesi yaklaşımı
7 Tekli ve Çoklu Gruplarda Yapısal Eşitlik Modelleri
8 Yapısal Eşitlik modelleri ile ilgili istatistiksel varsayımlar
9 Yapısal Eşitlik Modellerinde Kestirim
10 Yapısal eşitlik modellerini değerlendirme ve değiştirme
11 Yinelemesiz Yapısal Eşitlik Modelleri
12 Çok-aşamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi
13 Gizli Büyüme Eğrisi Modellemesi
14 Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1468557 Yapısal eşitlik modellerinin temel kavramlarını bilmek
2 1468558 Yapısal eşitlik modellerini tanımlamak ve uygulamak
3 1468559 Yapısal eşitlik modellerini değerlendirmek
4 1468560 Yapısal eşitlik modellerini geliştirmek
5 1468561 İlgili istatistiksel yazılımları kullanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74842 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
2 74843 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3 74844 Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
4 74845 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
5 74846 Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
6 74847 Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
7 74848 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
8 74849 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74850 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
10 74851 Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 74852 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
12 74853 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 74854 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
14 74855 Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
15 74856 Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 3 3 5 3 4 3 5 3 5 3 3 3
2 3 4 3 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 3
3 4 5 3 4 3 5 4 5 4 3 3 4 4 4 5
4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 3 3 4
5 4 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek