Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS728 Karar Verme Süreçlerinde İstatistiksel Yöntemler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sağlık çalışanlarının kullandıkları tanı ve tarama amaçlı testlerin performanslarının nasıl değerlendirileceğini öğretmek, farklı durumlar için en iyi test ya da test bileşenlerine karar verebilme bilgisini geliştirmek, testin sağlayacağı bilgi miktarı ile maliyeti arasındaki dengeyi gözeterek en etkin stratejiye karar verebilmeyi öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç Dr. Leman Tomak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Zhou, XH., Obuchowski, NA., McClish, DK. Statistical Methods in Diagnostic Medicine. John Wiley and Sons, New York, 2002. 2. Margaret Sullivan Pepe. The Statistical Evaluation of Medical Tests for Classification and Prediction. Oxford University Press. New York, 2003. 3. Knapp, RG., Miller, MC., Clinical Epidemiology and Biostatistics. Williams and Wilkins, Baltimore, 1992. 4. Ingelfinger, JA., Mosteller, F., Thibodeau, LA., Ware, JH., Biostatistics in Clinical Medicine. McGraw-Hill Inc. New York, 1998. 5. Soxs HC.,Blatt MA., Higgins MC., Marton KI. Medical Decision Making. Butterworth Publishers, Boston, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel olasılık kavramları, belirsizliğin ölçülendirilmesi, tıpta olasılık kavramı, yeni (ek) bilginin kullanımı, tanı doğruluğunun ölçümü, test performansının (başarısının) ölçümü, tarama ve tanı testlerin seçimi ve yorumu, karar ağaçları ve karar verme işlemi, etkinlik-maliyet analizleri, çalışmalarda yanlılık kaynakları ve düzeltme yöntemleri, bilgi kuramı yaklaşımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
10 Tartışma 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 4 24
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel olasılık kavramları
2 Tanı testlerinin değerlendirilmesinde kullanılan performans ölçüleri
3 Performans ölçülerinin birleştirilmesi ile elde edilen ölçüler
4 Önsel ve sonsal olasılıklar, kestirim değerleri
5 Performans ölçüleri ve kestirim değerlerine ilişkin istatistiksel yöntemler: Güven aralıkları ve hipotez testleri
6 ROC (Receiver operating characteristic) eğrileri
7 ROC eğrilerine ilişkin istatistiksel yöntemler
8 Üç yönlü ROC Analizi
9 Birden çok test kullanılması durumunda birleşik testin performans ölçüleri
10 Birden çok test kullanılması durumunda en iyi test kombinasyonunun oluşturulması
11 Karar ağaçları, Maliyet-Etkinlik ve Maliyet-Yarar Analizi
12 Tanı testlerinde yanlılık kaynakları ve düzeltme yöntemleri
13 Tanı testlerinin değerlendirilmesinde Bilgi Kuramı yaklaşımı
14 Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1468321 Tıpta tanı ve tarama amaçlı kullanılan testlerin performanslarını değişik kriterler kullanarak ölçülmesi
2 1468322 Farklı testlerin değişik performans ölçüleri açısından karşılaştırılması
3 1468323 Bir problem için karar ağacı oluşturabilir ve uygun çözümün getirilmesi
4 1468324 Yarar-maliyet dengesini gözeterek en iyi aracın seçilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74842 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
2 74843 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3 74844 Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
4 74845 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
5 74846 Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
6 74847 Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
7 74848 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
8 74849 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74850 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
10 74851 Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 74852 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
12 74853 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 74854 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
14 74855 Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
15 74856 Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 4 5 5 3 4 5 3 3 4 4 3
2 5 3 5 5 3 4 3 4 5 4 4 5 3 5 4
3 5 5 4 5 3 4 3 5 3 3 4 5 4 4 5
4 5 3 3 5 3 5 4 3 3 5 5 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek