Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS733 Örnekleme 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Örnekleme yöntemlerini tanıtmak, bir araştırmaya başlarken hangi örnekleme yönteminin uygun olduğunu ve uygun örnekleme yöntemine bağlı olarak gerekli olan örneklem genişliğini hesaplamayı öğretmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. W. G. Cochran, Sampling Techniques. 3rd ed. NewYork: John Wiley and Sons, 1977 2. Levy, Paul S. Sampling of populations-methods and applications . Wiley New York 1991 3. Lemeshow, S, Hosmer, D.W. Klar, J. Lwanga, S.K. Adequacy of sample size in health studies. Chiechester: John Wiley, 1990 4. Yamane T., Çev. Esin A., Aydın C. Bakır M.A., Gürbüzsel E. Temel Örnekleme Yöntemleri. Literatür Yayıncılık, İstanbul 2001.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kitle, örneklem ve kestirimlere ilişkin tanımlar, örneklem dağılışları, bu dağılışların beklenen değerleri ve varyansları, olasılıksal ve olasılıksal olmayan örnekleme yöntemleri. Her örnekleme yöntemi için gerekli örneklem genişliklerinin saptanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örneklemeye giriş, temel kavramlar, tanımlar.
2 Kestiriciler ve özellikleri, Örneklem dağılışları ve standart hata
3 Nokta ve aralık kestirimi
4 Kestirim için örneklem genişliğinin hesaplanması
5 Hipotez Testleri için Örneklem genişliğinin hesaplanması
6 Basit rasgele örnekleme
7 Sistematik örnekleme
8 Tabakalı rasgele örnekleme I
9 Tabakalı rasgele örnekleme II
10 Tek aşamalı küme örneklemesi
11 Çok aşamalı küme örneklemesi
12 Saha çalışmalarında örnekleme planlaması
13 Olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri
14 Hayvan deneylerinde örneklem genişliği, Yakala-yeniden yakala yöntemi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1244505 Değişik örnekleme yöntemlerini bilirler ve bir araştırma için uygun örnekleme yöntemine karar verebilirler.
2 1244506 Kestiricilerin özelliklerini bilirler ve hangi kestiriciyi kullanacaklarına karar verebilirler.
3 1244507 Gerekli örneklem genişliğini hesaplayabilirler.
4 1244508 Örneklemden elde edilen veriyi kullanarak kitle hakkında çıkarsama yapabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67110 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
2 67111 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3 67112 Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
4 67113 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
5 67114 Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
6 67115 Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
7 67116 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
8 67117 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 67118 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
10 67119 Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 67120 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
12 67121 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 67122 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
14 67123 Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
15 67124 Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 3 3 3 4 5 3 4 5 5 4 4
2 4 4 4 5 5 3 5 3 4 4 3 4 5 4 4
3 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 5
4 3 3 3 4 4 3 3 5 3 3 4 5 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek