Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FAR604 Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Santral sinir sistemine etkili ilaçların etki mekanizmaları ve yan etkilerinin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kurt

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ed.Prof.Dr.Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayıncılık, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Santral sinir sistemindeki nörotransmitterler, Santral sinir sistemi ile ilgili bozukluklarda kullanılan ilaçların etki mekanizmaları ve yan etkileri

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Santral sinir sistemindeki nörotransmitterler
2 Santral sinir sistemindeki yolaklar
3 santral sinir sitemine etkili ilaçların genel özellikleri
4 barbituratlar
5 benzodiazepinler
6 antiepileptik ilaçlar
7 ara sınav
8 hareket bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar I
9 hareket bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar II
10 Duygu durumu bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar I
11 Duygu durumu bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar II
12 Nöroleptikler I
13 Nöroleptikler II
14 Nöroleptikler III
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
114873 1201597 Santral sinir sistemindeki nörotrannitterlerin neler olduğunu söyleyebilir
114874 1204134 Santral sinir sistemi ile ilgili bozuklukların hangi nörotransmitter sistemi ile ilişkili olduğunu söyleyebilir
114875 1206601 Santral sinir sistemi bozukluklarında hangi ilaçların kullanılması gerektiğini söyleyebilir
114876 1207466 Santral sinir sistemi bozukluklarında kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını açıklayabilir
114877 1185737 Santral sinir sistemi bozukluklarında kullanılan ilaçların yan etkilerini söyleyebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67088 İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek
2 67089 Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak
3 67090 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
4 67094 Farmakolojide kullanılan teknikleri uygulayabilme
5 67087 Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
6 67085 Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek
7 67086 Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
8 67093 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
9 67092 Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak
10 67091 Deneysel etik kuralları bilmek