Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FAR606 Genel Farmakoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İlaç farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerinin, etki mekanizmalarının öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Yüksel Kesim

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, ed.Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayıncılık 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlaç farmasötik şekilleri, veriliş yolları, farmakokinetik ve farmakodinamik süreçler, etki mekanizmaları

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlaç tanımlar
2 Farmasötik şekiller ve veriliş yolları
3 Farmakokinetik
4 Farmakodinamik
5 2.haberci sistemler
6 Reseptör kavramı
7 İlaç etki mekanizmaları
8 Ara sınav
9 Doz konsantrasyon ilişkisi
10 Agonizma
11 Antagonizma
12 Etkileşimler
13 Etkiyi değiştiren faktörler
14 İlaç yan tesirler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
118000 1190717 İlaç farmsötik şekilleri ve uygulama yollarını açıklar
118006 1200784 Farmakokinetik ve farmakodinamik süreçleri açıklar
118012 1204790 İlaç etki mekanizmalarını açıklar
118013 1204843 İlaç yan etkilerini açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67088 İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek
2 67089 Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak
3 67090 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
4 67094 Farmakolojide kullanılan teknikleri uygulayabilme
5 67087 Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
6 67085 Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek
7 67086 Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
8 67093 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
9 67092 Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak
10 67091 Deneysel etik kuralları bilmek