Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FAR609 Endokrin Sistem Farmakolojis 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Endokrin sistem bozukluklarında kullanılan ilaçların öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Arzu Ağrı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ed.Prof.Dr.Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayıncılık, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

hormonların etki mekanizmaları, tedavavide kullanılıiları, yan etkileri

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endokrin sistem farmakolojisi
2 Antitiroid ilaçlar
3 İnsülin ve oral antidiyabetik ilaçlar
4 Büyüme faktörleri ve bunları etkileyen ilaçlar
5 Gastroenteropankreatik hormonlar ve onları etkileyen ilaçlar
6 Hipotalamus ve hipofiz hormonları
7 Ara sınav
8 Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini etkileyen ilaçlar
9 Kalsiyotropik ilaçlar
10 Kortikosteroidler, kortikosteroid antagonistleri ve ACTH
11 Oral kontraseptifler
12 Antiandrojenik ilaçlar, östrojenler ve antagonistleri
13 Antiandrojenik ilaçlar, östrojenler ve antagonistleri
14 Progestinler ve antagonistleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1186946 Tiroid hormonlarının etkisini açıklayabilmeli
2 1195660 İnsülinin etkilerini tedavide kullanılışını söyleyebilir
3 1172472 Genital sistemle ilgili hormonlarının etkilerini syleyebilir
4 1186057 Kalsiyum metabolizmasına etkili hormonları açıklayabilmeli
5 1203348 Hipotalamus ve hipofiz hormonlarını etkilerini açıklayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67088 İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek
2 67089 Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak
3 67090 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
4 67094 Farmakolojide kullanılan teknikleri uygulayabilme
5 67087 Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
6 67085 Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek
7 67086 Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
8 67093 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
9 67092 Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak
10 67091 Deneysel etik kuralları bilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1
2 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1
3 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1
4 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1
5 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek