Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FAR612 Toksikoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Temel toksikoloji kavramların öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi.Arzu AĞRI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akılcı Tedavi Yönğnden Tıbbi Farmakoloji, ed Oğuz Kayaalp,2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toksikolojide genel kavramlar, toksik etki mekanizmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toksikolojide kavramlar I
2 Toksikolojide kavramlar II
3 Yan etki kavramı
4 Toksisite testleri I
5 Toksisite testleri II
6 Adaptasyon
7 Toksisite mekanizmaları I
8 Toksisite mekanizmaları II
9 Ara sınav
10 Alkol zehirlenmeleri
11 Bağımlılık yapıcı maddeler
12 İlaç zehirlenmelerinde yaklaşım
13 Adli tıp yönünden toksikoloji
14 Besin zehirlenmeleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1201481 Toksikoloji ile ilgili genel kavramları açıklayabilir
2 1203713 Toksik etki mekanizmalarını sınıflandırabilir
3 1210949 İlaçların neden olabileceği toksik etkileri çözümler
4 1186303 Vücut sistemleri üzerine toksik etki gösteren maddeleri ayırt edebilir
5 1191833 İnsan sağlığı için tehlike oluşturabilecek çevresel toksinleri ayırt edebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67088 İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek
2 67089 Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak
3 67090 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
4 67094 Farmakolojide kullanılan teknikleri uygulayabilme
5 67087 Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
6 67085 Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek
7 67086 Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
8 67093 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
9 67092 Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak
10 67091 Deneysel etik kuralları bilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 1 1 5 1 1 5 1 1
2 3 2 2 1 1 1 1 5 1 1
3 4 5 1 1 4 1 1 5 1 1
4 3 3 1 1 4 1 1 4 1 1
5 3 1 1 1 4 1 1 4 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek