Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FAR613 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojis 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Otonom sinir sistemini etkileyen ilaçların ve klinik kullanımlarının öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.S.Sırrı Bilge

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ed.Prof.Dr.Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayıncılık, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Otonom sinir sistemi yapılanması, etkileyen ilaçların sınıflaması, etki mekanizmaları, klinik kullanımları

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 OSS organizasyon
2 OSS ye etkili ilaçların sınıflandırılması
3 Sempatomimetik ilaçlar I
4 Sempatomimetik ilaçlar II
5 Sempatolitik ilaçlar I
6 Sempatolitik ilaçlar II
7 Sempatolitik ilaçlar III
8 Ara sınav
9 Parasempatomimetik ilaçlar I
10 Parasempatomimetik ilaçlar II
11 Parasempatolitik ilaçlar I
12 Parasempatolitik ilaçlar II
13 Gangliyon blokörleri
14 Klinik kullanımlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
107851 1198828 Otonom Sinir Sistemininin organizasyonunu açıklar
107853 1184638 OSS yi etkileyen ilaçları gruplandırır
107854 1191730 OSS ye etkili ilaçların mekanizmasını açıklar
107855 1203107 OSS ye etkili ilaçların klinik kullanımlarını açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67088 İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek
2 67089 Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak
3 67090 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
4 67094 Farmakolojide kullanılan teknikleri uygulayabilme
5 67087 Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
6 67085 Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek
7 67086 Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
8 67093 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
9 67092 Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak
10 67091 Deneysel etik kuralları bilmek