Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE607 Osmanlı Müesseseleri Tarihi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Osmanlı İmparatorluğu'nun Devlet Teşkilatı ve müesseselerinin kurumsal ve fonksiyonel niteliklerinin kavranması

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İdris Bostan, Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, İstanbul 2011. Carter Findley, Kalemiyeden Mülkiyeye, İstanbul 1996. Cornell Fleischer, Tarihçi Mustafa Ali: Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı 1541-1600, İstanbul 1996. Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, C. I-II, Ed: E. İhsanoğlu, İstanbul 1999. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), İstanbul 2003. Daniel Panzac, ?Yelkenli Gemilerin Altın Çağında Osmanlı Donanmasına İnsangücünün Sağlanması (1660-1850)?, Devletin Silahlanması, Derleyen: E. J. Zürcher, İstanbul 2003, s. 45-64. Ahmet Tabakoğlu, Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, İstanbul 1985. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1988. Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Devleti?nin kurumları ve medeniyet unsurları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hanedan: Osmanlı Hanedanı'nın ortaya çıkışı, Veraset sistemi, Osmanlı'da Şehzadelik kurumu
2 Osmanlı Sarayı: Bîrun teşkilatı
3 Osmanlı Sarayı: Enderun teşkilatı
4 Divan-ı Hümâyûn
5 Osmanlı Askeri Teşkilatı: Merkez Kuvvetleri I
6 Osmanlı Askeri Teşkilatı: Merkez Kuvvetleri II
7 Osmanlı Askeri Teşkilatı: Kuruluş Devri Deniz Ordusu (1300-1600)
8 Osmanlı Askeri Teşkilatı: Deniz Ordusu (1600-1914)
9 ARASINAV
10 Osmanlı?da Bürokrasi: Kalemiye
11 Osmanlı Maliye Teşkilatı: Maliye Bürokrasisi ve Defterhane
12 Osmanlı Maliye Teşkilatı: Hazine, Bütçeler ve Mali Teşkilatta Değişim
13 Osmanlı İlmiye Teşkilatı
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124940 1421883 Tarihsel bilginin oluşmasında müessese ve medeniyetin önemimi kavrar
124941 1411455 Osmanlı devlet yapısını tanır
124942 1416815 Siyasi tarih ile kurum tarihi arasındaki ilişkiyi analiz eder
124943 1421385 Askeri yapı ile sayasi yapı arasındaki paralelliği anlar
124944 1418501 Merkez-taşra ilişkilerini tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75759 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 75760 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 75761 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 75762 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 75763 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 75764 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 75765 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 75766 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 75767 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 75768 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 75769 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 75770 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 75771 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 75772 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.