Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE609 Osmanlı Klasik Döneminde Eğitim 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenciler, Türk Eğitim Tarihinin önemini kavrayarak İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinden günümüze kadar Türk Eğitim Tarihindeki gelişmelerin bilgisini edineceklerdir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Akyüz, Yahya (2010). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A Yayınları 2 Tekeli, İlhan-İlkin, Selim (1993). Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sistemlerinin Oluşumu ve Dönüşümü. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları 3 Koçer, Hasan Ali (1991). Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 4 Fortna, Benjamin Carr (2005), Mekteb-i Hümayûn Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Döneminde İslâm, Devlet ve Eğitim. İstanbul: İletişim Yayınları 5 Somel, Selçuk Akşin (2010). Osmanlı'da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908) İstanbul: İletişim Yayınları 6 Kafadar, Osman (1997). Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma. Ankara: Vadi Yayınları 7 Kaplan, İsmail (1999). Türkiye'de Milli Eğitim İdeolojisi ve Siyasal Toplumsallaşma Üzerindeki Etkisi. İstanbul: İletişim Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Gerekçesi ve Önemi - Dersin Kural ve Gerekleri
2 Türk Eğitim Tarihinin Kaynakçası
3 Osmanlı Kuruluş Döneminde Eğitim
4 Sıbyan Mektepleri
5 Osmanlı Klasik Döneminde Eğitim ve Medreseler
6 Medrese Eğitimi
7 Osmanlı Medreselerin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri
8 Osmanlı Saray Eğitimi
9 Ara Sınav
10 Enderun Mektebi
11 Osmanlı Eğitiminde İlk Yenileşme Hareketleri
12 Askeri Okullar
13 Tanzimat'a Kadar Eğitimde Batılılaşma Çabaları
14 Yıl Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125317 1205032 Kuruluş ve Klasik Dönem Osmanlı eğitim tarihinin temel unsurlarını yazabilme
125318 1189094 Osmanlı eğitim tarihinin temel evrelerini açıklayabilme
125319 1193394 Öğretmen yetiştirme kurumlarının tarihsel gelişimini özetleyebilme
125320 1193794 Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarihsel gelişimini yazabilme
125321 1197836 Cumhuriyet Dönemi eğitim tarihinin temel kişi ve kurumlarını tanıyabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68027 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 68028 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 68029 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 68030 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 68031 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 68032 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 68033 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 68034 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 68035 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 68036 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 68037 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 68038 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 68039 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 68040 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.