Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE609 Osmanlı Klasik Döneminde Eğitim 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenciler, Türk Eğitim Tarihinin önemini kavrayarak İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinden günümüze kadar Türk Eğitim Tarihindeki gelişmelerin bilgisini edineceklerdir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Akyüz, Yahya (2010). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A Yayınları 2 Tekeli, İlhan-İlkin, Selim (1993). Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sistemlerinin Oluşumu ve Dönüşümü. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları 3 Koçer, Hasan Ali (1991). Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 4 Fortna, Benjamin Carr (2005), Mekteb-i Hümayûn Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Döneminde İslâm, Devlet ve Eğitim. İstanbul: İletişim Yayınları 5 Somel, Selçuk Akşin (2010). Osmanlı'da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908) İstanbul: İletişim Yayınları 6 Kafadar, Osman (1997). Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma. Ankara: Vadi Yayınları 7 Kaplan, İsmail (1999). Türkiye'de Milli Eğitim İdeolojisi ve Siyasal Toplumsallaşma Üzerindeki Etkisi. İstanbul: İletişim Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Gerekçesi ve Önemi - Dersin Kural ve Gerekleri
2 Türk Eğitim Tarihinin Kaynakçası
3 Osmanlı Kuruluş Döneminde Eğitim
4 Sıbyan Mektepleri
5 Osmanlı Klasik Döneminde Eğitim ve Medreseler
6 Medrese Eğitimi
7 Osmanlı Medreselerin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri
8 Osmanlı Saray Eğitimi
9 Ara Sınav
10 Enderun Mektebi
11 Osmanlı Eğitiminde İlk Yenileşme Hareketleri
12 Askeri Okullar
13 Tanzimat'a Kadar Eğitimde Batılılaşma Çabaları
14 Yıl Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125317 1431274 Kuruluş ve Klasik Dönem Osmanlı eğitim tarihinin temel unsurlarını yazabilme
125318 1416212 Osmanlı eğitim tarihinin temel evrelerini açıklayabilme
125319 1420253 Öğretmen yetiştirme kurumlarının tarihsel gelişimini özetleyebilme
125320 1420630 Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarihsel gelişimini yazabilme
125321 1424485 Cumhuriyet Dönemi eğitim tarihinin temel kişi ve kurumlarını tanıyabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75759 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 75760 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 75761 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 75762 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 75763 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 75764 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 75765 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 75766 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 75767 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 75768 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 75769 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 75770 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 75771 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 75772 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.