Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE611 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Cumhuriyet Döneminde eğitim ve kültür hayatında yapılan inkılapların ve Atatürk'ün modernleşme vizyonunun anlaşılmasıdır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cemil Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikaları, Ankara 1996 Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk,İstanbul 1986 (Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı Yayınları) İsmail kaplan, Türkiye'de Milli Eğitim ideolojisi, İstanbul 1999 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara 1985 Yahya Akyüz, Türkiye'de Öğretmenlerin Toplumsal değişmedeki Etkileri, Ankara 1978

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cumhuriyetin Aldığı Eğitim Mirası
2 Osmanlı Devleti'nden Kalan Kültürel Miras
3 Atatürk Döneminde Eğitim Sisteminde Yapılan İnkılaplar ve Sonuçları
4 Atatürk Döneminde Kültür hayatında yapılan İnkılaplar ve Amacı
5 Atatürk dönemi Hükümet Programlarında Eğitim ve Kültür
6 Eğitim ve Kültür Şura Kararlarının Değerlendirmesi
7 Modernleşme ve Milliyetçilik
8 Ara Sınav
9 Kültür Hayatında Dinin yeni yeri ve Laiklik
10 Atatürk sonrasında Eğitim Politikalarında değişim ve süreklilik
11 Atatürk sonrası Kültür politikalarında Değişim ve süreklilik
12 Demokrat Parti Dönemi Eğitim ve Kültür Politikaları
13 1960 Sonrası Eğitim ve Kültür Politikaları ve yansımaları
14 Yarıyıl Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125049 1202645 Tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
125050 1215662 Eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar
125051 1222306 Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler
125052 1222459 Tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler
125053 1224194 Alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68027 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 68028 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 68029 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 68030 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 68031 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 68032 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 68033 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 68034 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 68035 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 68036 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 68037 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 68038 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 68039 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 68040 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.