Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE613 Sosyal Bilgiler Öğretimine Ait Kaynaklar 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Sosyal Bilgiler öğretiminde dünyadaki gelişmeler ve bu gelişmelerin ülkemizdeki sosyal bilgiler öğretimine olan yansımalarını irdelenecektir. Bu bağlamda 2004 yılı ilköğretim programı, içeriği ve ders kitapları ile sınıfiçi iletişime olan olası yansımaları da incelenecektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çetin, F. (2001), Çocuklarda Sosyal Bilgiler, Epsilon Yayıncılık Spurgeon, R. (200), Ekoloji, Tübitak Yayınları, Ankara Yıldız, N. (2003), Farklı Düşünme Etkinlikleri, Kök Yayıncılık, Ankara Sönmez, V. (1998), Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmen Klavuzu, MEB Yayınları, İstanbul Küçükahmet, L. (2002), İlköğretimde Drama, Nobel Yayınları, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Bilgiler Dersinin Amaç, Kavram ve İçeriği
2 Sosyal Bilgiler Alanının Temel Becerileri
3 Sosyal Bilgilerde Kütüphane ve Referans Kaynak Kullanımı
4 Sosyal Bilgiler Dersi Programında Kavram Anlatımı
5 Sosyal Bİlgiler Öğretiminde Değerler Eğitimi
6 Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenme Alanları; Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, İnsanlar, Çevreler, Yerler, Üretim, Dağıtım ve Tüketim
7 Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenme Alanları; Zaman Süreklilik ve Değişim, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Gruplar
8 Ara Sınav
9 Sosyal Bilgiler öğretiminde müze ile eğitim.
10 Sosyal Bilgiler dersinde demokrasi, insan hakları, çocuk hakları.
11 Sosyal Bilgiler öğretiminde öğretmenin rolü.
12 Sosyal bilgiler programında örnek uygulamalar.
13 Sosyal bilgiler programında örnek uygulamalar.
14 Yarıyıl Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125097 1195639 Sosyal Bilgiler dersinin varoluş amacını ve kapsamını bilme.
125098 1202734 Öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir ve Sosyal Bilgiler dersine uygulayabilme.
125099 1204267 Sosyal Bilgiler dersi kapsamında uygulanabilecek öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygulayabilme.
125100 1205104 Sosyal Bilgiler dersi kapsamında uygulanabilecek ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kavrayabilme.
125101 1192794 Sosyal Bilgiler öğretiminde sözlü tarih ve yerel tarih yöntemlerini anlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68027 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 68028 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 68029 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 68030 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 68031 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 68032 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 68033 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 68034 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 68035 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 68036 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 68037 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 68038 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 68039 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 68040 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.