Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE623 Selçuklu Medeniyeti Tarihi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı İslâm tarihi alanında yüksek lisans yapacak öğrencilere, Selçuklu devleti tarihi ve medeniyeti hakkında bilgi kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Selçuklu tarihi ve medeniyeti hakkında sahibi olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nizamülmülk, Siyasetname, Timaş yay., İstanbul 2002. Ahmed b. Mahmud, Selçuknânme, (Haz. Erdoğan Merçil), İstanbul 1997. İbrahim Kafesoğlu, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, İstanbul 1953. Mehmet Altay Köymen, Sleçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara 1982. Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslâm Medeniyeti, Ankara 1965. Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara 1975. Erdoğan Merçil, Büyük Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi, Ankara 2005. Ali Sevim Selçuklu Devletleri Tarihi; Siyaset, Taşkilât ve Kültür, Ankara 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik ve yakın dönem Osmanlı siyasi, idari, askeri, adlî ve hukuki yapı, merkez ve taşra teşkilatı, Osmanlı devletindeki ilim ve kültürel hayatı dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 2 100 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Büyük Selçuklular tarihi
2 Büyük Selçuklularda İdari ve siyasi yapı
3 Büyük Selçuklu medeniyeti ve müesseseleri
4 Dini, ilmi, sosyal ve kültürel hayat
5 Kirman Selçukluları tarihi
6 Kirman Selçuklularında sosyo-kültürel hayat.
7 Anadolu Selçukluları tarihi
8 Anadolu Selçuklularında sosyo-kültürel hayat
9 Suriye Selçukluları tarihi
10 Suriye Selçuklularında sosyo-kültürel hayat
11 Irak Selçukluları tarihi
12 Irak Selçuklularında sosyo-kültürel hayat
13 Selçuklu devleti teşkilatı
14 Selçuklu mimarisi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
123974 1402356 Selçuklular devletinin kuruluşu ve tarihteki önemi hakkında bilgi edinmiş olacak.
123975 1420224 Büyük Selçuklular tarihi ve medeniyet hakkında bili öğrenecek.
123976 1415672 Kirman Selçukluları tarihi ve medeniyeti hakkında bilgi edinecek.
123977 1422618 Anadolu Selçuklu Devleti hakkında bilgi edinecek.
123978 1450803 Suriye ve Irak Selçukluları hakkında bilgi edinecek
123998 1415805 Selçuklularda devlet teşkilatı hakkında bilgi edinecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75759 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 75760 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 75761 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 75762 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 75763 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 75764 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 75765 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 75766 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 75767 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 75768 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 75769 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 75770 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 75771 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 75772 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.