Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE625 Doğal Ortam - İnsan İlişkileri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Dünya'nın ve Türkiye'nin jeolojik yapısı, jeomorfolojik özellikleri, iklimi, bitki örtüsü, toprakları, akarsuları, gölleri ve denizleri gibi fiziki coğrafya özelliklerini incelemek; doğal ortam-insan ilişkileri çerçevesinde ülkemizde ve Dünya'da yaşanan sorunları irdelemek ve öneriler geliştirmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ATALAY, İ., (2011): Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Meta Basımevi, İzmir. ŞAHİN, C., (2006): Türkiye Fizikî Coğrafyası, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara ATALAY, İ., (2004): Doğa Bilimleri Sözlüğü, Meta Basımevi, İzmir. ATALAY, İ., (2001): Genel Fizikî Coğrafya, EÜ Basımevi, İzmir. ATALAY, İ., (2002): Türkiye'nin Ekolojik Bölgeleri, Meta Basımevi, İzmir. ATALAY, İ., (1994): Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, EÜ Basımevi, İzmir. ATALAY, İ., (1989): Toprak Coğrafyası, EÜ Basımevi, İzmir. ATALAY, İ., (1987): Türkiye Jeomorfolojisine Giriş, EÜ Basımevi, İzmir. DARKOT, B., (1976): Türkiye Coğrafyası, Kanaat Yayınları, İstanbul. KOÇMAN, A., (1993): Türkiye İklimi, EÜ Yayınları, İzmir. GÜNAL, N., (1997): Türkiye'de Başlıca Ağaç Türlerinin Coğrafi Yayılışları, Ekolojik ve Floristik Özellikleri, Çantay Kitabevi, İstanbul. DEMİRSOY, A., (1999): Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası "Hayvan Coğrafyası", Meteksan A.Ş., Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünyada ve Türkiye'de doğal ortam ve insan ilişkileri çerçevesinde ortaya çıkan sorunları ve sonuçları tartışmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 GENEL JEOLOJİK ÖZELLİKLER 1. PALEOZOYİK, 2. MESOZOYİK, 3. TERSİYER, 4. KUATERNER
2 TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ VE DÜNYA JEOMORFOLOJİSİ
3 DÜNYA VE TÜRKİYE'NİN İKLİMİ
4 DÜNYA VE TÜRKİYE'NİN HİDROGRAFİK ÖZELLİKLERİ
5 DÜNYA VE TÜRKİYE'NİN TOPRAKLARI
6 DÜNYA VEJETASYONU
7 TÜRKİYE'NİN VEJETASYONU
8 ARA SINAV
9 İKLİM DEĞİŞMELERİNİN BİTKİ ÖRTÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
10 DOĞAL ORTAMIN YERLEŞMEYE OLAN ETKİSİ
11 DOĞAL ORTAM VE EKONOMİ
12 DOĞAL ORTAMIN İNSANA OLAN ETKİSİ
13 DOĞAL ORTAMIN İNSANA OLAN ETKİSİ
14 YARIYIL SONU SINAVI
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124075 1196962 Dünya’nın ve Türkiye'nin doğal ortam özellikleri (coğrafî konum özellikleri, yeryüzü şekilleri, iklim özellikleri, yer altı-yerüstü suları, vejetasyon ve toprak özellikleri, doğal hayvan toplulukları) bilgisi.
124076 1200401 Dünya’nın ve Türkiye'nin jeolojik geçmişi ve sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunabilme.
124077 1219364 Nüfusun dağılışında etkili olan doğal ortam şartları hakkında çıkarımlarda bulunabilme.
124078 1189933 Ekonomik faaliyetlerin dağılışı ile coğrafî şartlar arasındaki ilişkiyi analiz edebilme.
124079 1199662 Doğal zenginlikleri ve bunların kullanımı ile ilgili sorunları tartışabilme.
124085 1195202 Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının sebeplerini değerlendirebilme.
124086 1213713 Doğal ortam-insan ilişkileri kapsamında Dünya'nın ve Türkiye'nin doğal ortam potansiyelini ve onun bilinçli-sürdürülebilir kullanımının önemini aktarabilme becerisini geliştirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68027 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 68028 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 68029 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 68030 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 68031 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 68032 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 68033 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 68034 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 68035 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 68036 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 68037 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 68038 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 68039 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 68040 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.