Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE627 19.Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin siyasi yapısı, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması amacı ile uyguladığı politikaların detaylı incelenmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TUNCER Hüner, 19. yüzyılda Osmanlı-Avrupa ilişkileri 1814-1914, Ankara 2000 UÇAROL, Rifat, Siyasi Tarih 1789-1995, istanbul 1995 ATEŞ, Toktamış, Siyasal Tarih, İstanbul 1982 KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, Cilt: V, VI, ve VII, VIII, Ankara 1956 KURAN, Ercüment, Avrupa'da Osmanlı İkamet Elçiliklerinin Kuruluşu ve Elçilerin Siyasi Faaliyetleri, 1793-1821, Ankara 1968 TUBİN, Cemal, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Boğazlar Meselesi, İstanbul 1947

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel olarak 19. yüzyılda Birinci Dünya savaşına kadar olan süreçte Avrupa'daki gelişmeler ve buna karşı Osmanlı Devleti'nin uyguladığı politikalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 70 1
3 Bütünleme Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 0 70 1
36 Rapor 0 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 19. yüzyılın başında Osmanlı Devleti?nin genel durumu
2 19. yüzyılın önemli olayları ve Osmanlı Devleti
3 Fransız İhtilalı ve dünyadaki güçler dengesinin değişimi
4 Fransız İhtilalı ve Osmanlı devletinin uyguladığı politikalar
5 Osmanlı Devleti'nin sosyal yapısı ve Fransız İhtilalı
6 Osmanlı Devleti ve Avrupa'daki İttifaklar Sistemi
7 Viyana Kongresi ve Osmanlı Devleti
8 Osmanlı Devleti'nde bağımsızlık hareketleri
9 ARASINAV
10 Osmanlı Reformları ve Avrupa
11 Osmanlı Devletinin ittifak arayışları
12 Kırım Savaşı ve Paris Anlaşması
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124451 1188416 19. yüzyılın önemli olayları ve bu olaylar karşısında Osmanlı Devletinin tutumunu inceler
124452 1190996 Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki oluşan ittifaklara karşı politikalarını kavrar
124453 1194671 Viyana Kongresi ve sonrasında Osmanlı Devleti'nin yürüttüğü politikalarını analiz eder
124454 1211683 Kırım Savaşı ve Paris Anlaşması sonrası Avrupa'daki güçler dengesi ve Osmanlı Devleti'nin buna karşı uyguladığı politikalarını öğretir
124455 1191846 Berlin Kongresi Osmanlı Devleti. Birinci Dünya Savaşına giden süreci çözümler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68027 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 68028 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 68029 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 68030 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 68031 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 68032 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 68033 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 68034 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 68035 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 68036 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 68037 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 68038 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 68039 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 68040 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.