Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE629 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Günümüz Türk dünyasının siyasi sosyal ekonomik ve kültürel durumunu ve Türkiye ile olan ilişkilerinin kavranması

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet Saray Türk Cumhuriyetleri Tarihi, TTK Yayınları, Ankara 1999. Türk Dünyası El Kitabı, II, Ankara 1992. İbrahim Kafesoğlu Türk Milli Kültürü, Ankara 1996 Akdes Nimet Kurat Rusya Tarihi, Ankara 1992. Fahir Armaoğlu XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türklerin yaşadığı coğrafi bölgeler,Eski Sovyet sistemi ve Türkler, İdil-Ural bölgesi, Türk toplulukları ve tarihsel gelişimleri , Kafkasya'daki Türk toplulukları, Orta Asya Bağımsız Türk Devletleri, Doğu Türkistan, Afganistan Türkleri, İran Türkleri, Irak Türkleri, Suriye Türkleri, Dağılan Yugoslavya'daki Türkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Balkan Türk Toplulukları ve siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik durumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 70 1
3 Bütünleme Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türklerin yaşadığı coğrafi bölgeler
2 Eski Sovyet sistemi ve Türkler
3 İdil-Ural bölgesi Türk toplulukları ve tarihsel gelişimleri
4 Kafkasya'daki Türk toplulukları
5 Orta Asya Bağımsız Türk Devletleri
6 Doğu Türkistan
7 Ara sınav
8 Afganistan Türkleri
9 İran Türkleri
10 Irak Türkleri
11 Suriye Türkleri
12 Dağılan Yugoslavya'daki Türkler
13 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
14 Balkan Türk Toplulukları ve siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik durumları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125067 1440972 Türk tarihî köklerine inerek Türk Dünyasını tanır.
125068 1442091 Türk tarihinden ve Türk millî mücadelesinden aldığı güçle devletine ve milletine sahip çıkar.
125069 1443101 Türklerin yaşadığı coğrafi bölgeleri açıklar.
125070 1444896 Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir şuura sahip olur.
125071 1420618 Türk dünyasının çağdaşlaşma sürecini tanır.
125072 1421996 Türkiye´yi günümüz Türk dünyası perspektifinden değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75759 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 75760 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 75761 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 75762 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 75763 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 75764 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 75765 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 75766 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 75767 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 75768 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 75769 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 75770 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 75771 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 75772 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.