Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE601 Çağdaş Eğitim Sistemleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Toplumsal kurumların oluşumunda eğitimin şekillenişini kavrayabilme, Karşılaştırmalı eğitimin amacını ve yararlarını açıklayabilme, Karşılaştırmalı eğitimin tarihsel gelişimini açıklayabilme, Karşılaştırmalı eğitimdeki yeni yaklaşımları kavrayabilme, Türkiye ile diğer ülkelerin eğitim sistemlerini karşılaştırabilme.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] ERDOĞAN, İrfan (1995). Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul. [2] ERGÜN, Mustafa (1985), Karşılaştırmalı Eğitim, İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya. [3] ÜRTANIR, Gürcan (2000), Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi, Eylül Yayınları. [4] BALCI, Ali (2007), Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Pegem A Yayınları, Ankara. [5] DEMİREL, Özcan (1994), Karşılaştırmalı Eğitim, Usem Yayınları, Ankara. [6] ÖZTÜRK, C. (2012), Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Programları, Pegem A Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toplumsal kurumların oluşumunda eğitimin şekillenişi, karşılaştırmalı eğitim, karşılaştırmalı eğitimin amaçları ve yararları, karşılaştırmalı eğitimin tarihsel gelişimi, karşılaştırmalı eğitimde yeni yaklaşımlar, Türkiye ve karşılaştırmalı eğitim, Türk Eğitim Sistemi, ABD Eğitim sistemi, İngiltere eğitim sistemi, Japonya Eğitim Sistemi, Fransa Eğitim Sistemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Planlama
2 Toplumsal kurumların oluşumunda eğitimin şekillenişi
3 Karşılaştırmalı eğitim
4 Karşılaştırmalı eğitimin amaçları ve yararları
5 Karşılaştırmalı eğitimin tarihsel gelişimi
6 Karşılaştırmalı eğitimde yeni yaklaşımlar
7 Türkiye ve Karşılaştırmalı eğitim
8 Türk Eğitim sistemi
9 Türk Eğitim sistemi
10 ABD Eğitim Sistemi
11 İngiltere Eğitim Sistemi
12 Japonya Eğitim Sistemi
13 Fransa Eğitim Sistemi
14 Dersin genel değerlendirmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124845 1197762 Toplumsal kurumların oluşumunda eğitimin şekillenişini tanımlar.
124846 1202088 Karşılaştırmalı eğitimin amacını kavrar.
124847 1193744 Karşılaştırmalı eğitimin yararlarını yorumlar.
124848 1168748 Karşılaştırmalı eğitimin tarihsel gelişimini tartışır.
124849 1169276 Karşılaştırmalı eğitimdeki yeni yaklaşımları düzenler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68027 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 68028 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 68029 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 68030 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 68031 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 68032 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 68033 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 68034 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 68035 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 68036 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 68037 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 68038 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 68039 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 68040 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.