Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE603 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Eğitimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

"Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin temel kavramları, başlıca sosyal bilimler ve birbirleriyle ilişkileri, sosyal bilgiler programlarının geliştirilmesinde sosyal bilimlerin rolü, sosyal bilgiler öğretiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temellerini kavratmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Braudel, F. (ç. M.Ali Kılıçbay)Tarih Üzerine Yazılar, İmge, 1992 2. Duverger, M (ç.Ünsal Oskay)Sosyal Bilimlere Giriş ,Bilgi, 2002 3. Şahin, C. Coğrafyaya Giriş, Gündüz, 2003 4. Fichther, J. (ç. Nilgün Çelebi) Sosyoloji Nedir?, Anı, 2002 5. Doğan, Ö. Siyaset, Bilim ve Tarih Bilinci, İnkılâp, 1999 6. Haviland, W. A. Kültürel Antropoloji (ç. H. İnaç-S. Çiftçi), Kaktüs Yayınları, 2002 .

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Başlıca sosyal bilimler ve bu sosyal bilimlerin sosyal bilgiler dersindeki yeri, sosyal bilgiler dersinin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi, yeni Sosyal Bilgiler Programının tanıtılması ve incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 30 1
20 Rapor Hazırlama 2 70 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
20 Rapor Hazırlama 2 50 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersin tanıtımı
2 Sosyal Bilimlerin Tarihsel Gelişimi, Sosyal Bilimlerin İçeriği ve Alt Alanları
3 Sosyal Bilimlerin İçeriği ve Alt Alanları
4 Sosyal Bilgiler dersinin dünyada ve Türkiye’deki gelişimi
5 Sosyal Bilgiler dersinin dünyada ve Türkiye’deki gelişimi
6 Sosyal Bilgiler dersinin dünyada ve Türkiye’deki gelişimi
7 Sosyal Bilgiler programında beceriler (sunum)
8 Sosyal Bilgiler programında kavramlar (sunum)
9 ARASINAV
10 Sosyal Bilgiler programında değerler (sunum)
11 Sosyal Bilgiler programında ölçme-değerlendirme(sunum)
12 Sosyal Bilgiler öğretmen yeterlilikleri (sunum)
13 Sosyal Bilgiler programında Atatürkçülük konuları, ilişkilendirilecek dersler ve ara disiplinler (sunum)
14 Değerlendirme ve kapanış.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104594 1403399 Sosyal Bilimler ve sosyal bilgiler kavramları arasındaki ilişkiyi öğrenir.
104595 1412036 Sosyal Bilimlerin temel kavramlarını, başlıca sosyal bilimleri ve aralarındaki ilişkiyi kavrar.
104596 1412438 Sosyal bilgiler öğretiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temellerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75759 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 75760 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 75761 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 75762 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 75763 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 75764 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 75765 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 75766 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 75767 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 75768 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 75769 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 75770 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 75771 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 75772 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.