Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE605 Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemesi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Sosyal bilgiler öğretimi alanında yapılan araştırmaları inceleyerek günümüz sosyal bilgiler öğretimine ilişkin perspektif oluşturmak. Alandaki gelişmeleri değerlendirmek Alandaki problemleri tespit ederek çözüm önerileri geliştirmeye çalışmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Nevin ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Münire Erden, Sosyal Bilgiler Öğretimi; Tarihsiz. [2]Veysel Sönmez, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara 1999 [3] Cemil Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve Yazılı Materyaller; [4] Social studies -Yayınlanan tüm sayılar [5]İnternational Journal of Social Education -Yayınlanan tüm sayılar [50 ye yakın makale kitap ve dergi] [6] www.yok.gov.tr/teztarama (adresinden edinilen alana özgü dergiler) [7] Üniversitelere ait dergiler [8] Uluslar arası ve ulusal dergiler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal bilgiler öğretime kaynaklık eden eserlerin araştırılması- Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden Türkçe ve yabancı kitapların tanıtılması ve içeriğinin tartışılması- Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden Türkçe ve yabancı makalelerin tanıtılması ve içeriğinin tartışılması- Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden bildirilerin ve sitelerin tanıtılması ve içeriğinin tartışılması- Tüm literatürü karşılaştırmalı olarak inceleme ve tartışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 3 30
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 20 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersin içeriği hakkında bilgi verilmesi
2 Sosyal bilgiler öğretime kaynaklık eden eserlerin araştırılması
3 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden Türkçe kitapların tanıtılması ve içeriğinin tartışılması
4 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden Türkçe kitapların tanıtılması ve içeriğinin tartışılması
5 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden yabancı dilde yazılan kitapların tanıtılması ve içeriğinin tartışılması
6 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden yabancı dilde yazılan kitapların tanıtılması ve içeriğinin tartışılması
7 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden sitelerin tanıtılması ve içeriğinin tartışılması
8 Ara sınav
9 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden Türkçe makalelerin tanıtılması ve içeriğinin tartışılması
10 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden Türkçe makalelerin tanıtılması ve içeriğinin tartışılması
11 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden yabancı dilde yazılan makalelerin tanıtılması ve içeriğinin tartışılması
12 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden yabancı dilde yazılan makalelerin tanıtılması ve içeriğinin tartışılması
13 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden bildirilerin tanıtılması ve içeriğinin tartışılması
14 Tüm literatürü karşılaştırmalı olarak inceleme ve tartışma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1427481 Sosyal bilgiler eğitimine ilişkin literatürü tanır.
2 1432476 Sosyal Bilgiler eğitimine ilişkin literatürü (kitap- makale ve tezleri) karşılaştırır.
3 1437036 Sosyal Bilgiler eğitimine ilişkin yerli ve yabancı literatürü karşılaştırır.
4 1422334 Sosyal bilgiler öğretimine ilişkin gelişmeleri yakından tanır ve değerlendirir.
5 1418745 Sosyal bilgiler öğretimine ilişkin problemleri tanır ve çözüm önerileri getirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75759 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 75760 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 75761 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 75762 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 75763 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 75764 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 75765 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 75766 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 75767 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 75768 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 75769 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 75770 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 75771 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 75772 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek