Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE633 Coğrafya Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Coğrafya dersi için gerekli öğretim yöntemleri hakkında bilgi ve beceriye sahip olmak ve etkili coğrafya öğretimi konusunda yeni yöntem ve tekniklerin uygulama boyutunu öğrenciler üzerinde gerçekleştirebilmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akpınar, Y. (1999). Bilgisayar Destekli Öğretim ve Uygulamaları. Anı yayıncılık Ankara Alkan, C. (1998). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık Atalay, İ. ve Alkan, C. (1991), Coğrafya Öğretimi. Anadolu Üniversitesi Lisans Tamamlama Programı Eskişehir. Atalay, İ., Tolunay.İ., Seyman B. (2006). Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı 9 Farklı Yayıncılık İstanbul Bitzer, D.L. (1973). The New Science of Information in Education. Theory into Practice, Vol. 12, No. 3, 173-178. Chapman, C; Ramondt, L. Smiley, G. (2005). Strong Community, Deep Learning: Exploring The Link. Innovations In Education & Teaching International, 42(3), 217-230. Demirel, Ö. (2003). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Erden, M ve Altun, M. (2006). Öğrenme Stilleri. Morpa İstanbul. Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayıncılık Ankara Ed. Özey, R-Demirci.A (2008) Coğrafaya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar Aktif yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Coğrafya öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımları incelemek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 70 1
3 Bütünleme Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Coğrafya öğretimi için stratejiler rehber ilkeler ve kullanışlı teknikler.
2 Coğrafya öğretimi için yeni öğretim yaklaşımları
3 Coğrafya öğretiminde laboratuvar çalışmaları
4 Coğrafya Öğretiminde İnceleme Gezileri ve Arazi Çalışmaları
5 Coğrafya Öğretiminde Ömek Olay Yöntemi ve Uygulanması
6 Zihin Haritaları, Harita Okuma Becerisi ve Görselleştirme
7 Coğrafya Öğretiminde Proje
8 Ara sınav
9 Coğrafya Öğretiminde Mekânsal Teknolojiler (CBS)
10 Coğrafya Derslerinde Hangi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Nasıl Kullanılmalı?
11 Coğrafya Öğretiminde İnternet .
12 Coğrafya Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı?
13 Eleştirel Düşünce, Sosyal Teori ve Coğrafya Eğitimi .
14 Yarıyıl Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125469 1206255 Coğrafya biliminin prensiplerinden hareketle bu dersin öğretimi hakkında doğrulara ulaşmak.
125470 1188006 Coğrafya öğretmeni adaylarının coğrafi bilgi beceri ve kavramları derslerde geniş ve doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamak.
125471 1188041 Coğrafi incelemeler sırasında uygun ve etkin beceri ve teknikleri seçip uygulayabilmelerini sağlamak (Harita becerisinin, gözlem becerisi ).
125472 1175339 Coğrafya dersinin öğretiminde doğru bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeyi oluşturmak.
125473 1175645 Coğrafya öğretiminde, insan doğal ortam ilişkisini mekan analizi ile değerlendirmeyi bir anlayış haline getirmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68027 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 68028 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 68029 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 68030 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 68031 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 68032 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 68033 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 68034 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 68035 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 68036 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 68037 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 68038 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 68039 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 68040 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.