Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE631 Sosyal Bilgilerde Araştırma Projesi Geliştirme 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Eğitim programları ile ilgili temel teori ve uygulamalar hakkında bilgilendirmek ve mevcut eğitim programları ve bunlara alternatif yaklaşımlara yönelik bakış açılarını geliştirmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demirel, Özcan Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık, 2003 Tan, Şeref ve Alaatin Erdoğan, Öğretimi Planlama ve değerlendirme, Ankara Anı YAyıncılık, 2001 Tan, Şeref, Öğretimi Planlama ve değerlendirme, Ankara Pegem YAyıncılık Ertürk, S., Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan Lmt.Şti, 1982. Varış, F., Eğitimde Program Geliştirme: Teori ve Teknikler. Ankara: Alkım Yay.,1994 MEB Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programı Tyler, R.W.,The Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago: University of Chicago Pres, 1949. Taba, H. Curriculum Development: Theory and Practice. New York: Harcourt, Brace and World, 1962. 2004 MEB Sosyal Bilgiler Programı Özcan Demirel, Program Geliştirme, Ankara. Ertürk, S., Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan Lmt.Şti, 1982. Varış, F., Eğitimde Program Geliştirme: Teori ve Teknikler. Ankara: Alkım Yay.,1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim programlarını tanıma, eğitim programında hedef ve amacın önemi,eğitim programlarının etkili organize edilmesi, eğitim programının oluşturulması,eğitim programı hazırlama basamakları,eğitim programı hazırlamada alternatif yaklaşımlar,eğitim programlarına farklı bakış açıları ve yeni programın eleştirisi, sosyal bilgiler program içeriğini tanıma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 70 1
3 Bütünleme Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar
2 Program geliştirmenin tarihi, sosyal, psikolojik, ekonomik, bireysel temelleri
3 Program geliştirmenin felsefi temelleri
4 Program geliştirme tasarımları
5 Program geliştirme süreci
6 İhtiyaç Analizi
7 Vize
8 Hedef, amaç ve kazanıma dair taksonomi, yaklaşımlar ve dikkat edilecek noktalar
9 İçerik ve içerik yazma yaklaşımları
10 Öğrenme süreci ve dalenin yaşantı konisi
11 Program değerlendirme yaklaşımları
12 Program geliştirme Modelleri
13 Sosyal bilgiler Programının incelenmesi
14 Sosyal bilgiler Programının incelenmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125139 1220433 Türkiye'de ve diğer ülkelerdeki eğitim programlarının yapısını analiz eder.
125140 1221874 Eğitim programı hazırlarken hedef ve amaçları saptar.
125141 1223173 Öğrenim aktivitelerini organize eder
125142 1224799 Eğitim programları üzerine eleştiri yapar.
125143 1226297 Program geliştirme aşamaları arasındaki ilişkileri belirler.
125166 1182015 Programlarda yer alacak öğrenci ihtiyaçlarını belirler ve bu ihtiyaçlara programın oluşturabileceği cevapları belirler
125167 1183398 Alternatif program yaklaşımları geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68027 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 68028 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 68029 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 68030 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 68031 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 68032 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 68033 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 68034 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 68035 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 68036 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 68037 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 68038 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 68039 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 68040 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.