Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE606 Medya Okuryazarlığı ve Derslerde Çoklu Medya Kullanımı 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin medyayı daha bilinçli şekilde takip edebilmelerini sağlamaktır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"Etkili İletişim ve Beden Dili" (2007) Recep Tayfun, Nobel Yayınları, Ankara "İnsanları Tanıma Sanatı / Etkili İletişimin 6 Temel Yolu" (2007) Oğuz Saygın, Yakamoz Yayınevi, İstanbul "Etkili İletişim" (2008) Pegem A Yayınları, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Medya okuryazarlığı ve önemi, Dünyada ve Türkiyede medya okuryazarlığı süreci, İletişim süreci, öğeleri ve iletişim , Kitle iletişim araçları, iletişim ve kitle iletişim ilişkisi, Medya işlevleri, ekonomik boyutu, Televizyon, Türkiyede televizyon yayıncılığı, Televizyon program türleri, Aile, çocuk ve televizyon (TV izleme alışkanlıkları), Televizyonun olumsuz etkileri, TV program analizleri, uyarıcı simgeler, Radyo, işlevleri, radyo program türleri ve analizleri, Periyodlar, işlevleri, gazete ve dergi, temel kavramlar, Gazetede Haber ve fotoğrafın önemi, gazete hazırlama uygulaması, dergi türleri, Medya, etik ve mevzuat

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 70 1
3 Bütünleme Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya okuryazarlığı ve önemi
2 Dünyada ve Türkiyede medya okuryazarlığı süreci
3 İletişim süreci, öğeleri ve iletişim türleri
4 Kitle iletişim araçları, iletişim ve kitle iletişim ilişkisi
5 Medya işlevleri, ekonomik boyutu
6 Televizyon, Türkiyede televizyon yayıncılığı
7 Televizyon program türleri
8 Ara sınav
9 Aile, çocuk ve televizyon (TV izleme alışkanlıkları)
10 Televizyonun olumsuz etkileri, TV program analizleri, uyarıcı simgeler
11 Radyo, işlevleri, radyo program türleri ve analizleri
12 Periyodlar, işlevleri, gazete ve dergi, temel kavramlar
13 Gazetede Haber ve fotoğrafın önemi, gazete hazırlama uygulaması, dergi türleri
14 Medya, etik ve mevzuat
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125591 1212025 Medya okuryazarlığı ve önemini öğrenir.
125592 1218838 Dünyada ve Türkiyede medya okuryazarlığı sürecini öğrenir
125593 1194445 İletişim süreci, öğeleri ve iletişim türlerini öğrenir.
125594 1205401 Kitle iletişim araçları, iletişim ve kitle iletişim ilişkisini öğrenir.
125595 1214956 Medya işlevleri, ekonomik boyutunu öğrenir
125601 1204526 Televizyon, Türkiyede televizyon yayıncılığını öğrenir.
125602 1194148 Televizyon program türlerini öğrenir.
125606 1212591 Televizyonun olumsuz etkileri, TV program analizleri, uyarıcı simgeleri öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68027 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 68028 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 68029 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 68030 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 68031 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 68032 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 68033 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 68034 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 68035 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 68036 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 68037 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 68038 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 68039 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 68040 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.