Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE610 Modernleşme Dönemi Osmanlı Devleti'Nde Eğitim 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Osmanlı tarihinde önemli bir evreyi teşkil eden modernleşme olgusunu ve Osmanlı Eğitim sisteminin askeri ve sivil açıdan modernleşme sürecini incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mehmet KÖÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Er, Hamit; Osmanlı Devleti’nde Çağdaşlaşma ve Eğitim, Bağbet Yayınları Akyüz, Yahya; Türk Eğitim Tarihi, Ankara, 2006. Arıbaş Sebahattin; Türk Eğitim Tarihi, İstanbul, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Devleti’nde Eğitim ve Modernleşme ile ilgili kaynakların tanıtılması ve incelenmesi
2 Modernleşme Dönemi Öncesinde Eğitim Kurumları
3 Osmanlı Devleti’nde modernleşme ile ilgili hususlarda Avrupalı Devletlerin etkisi
4 Osmanlı Devleti eğitim kurumlarında yaşanan modernleşme süreci
5 Modernleşmenin başladığı kurum olarak Osmanlı’da askeriye
6 Mühendishane-i Berri Hümayun ve Mühendishane-i Bahri Hümayun
7 Osmanlı Devleti Tanzimat Dönemi’nde Eğitim
8 Sıbyan Mektepleri ve İptidai Mektebler
9 Rüşdiyeler
10 İdadiler ve Sultaniler
11 Meşrutiyet Dönemi’nde Eğitim
12 Meşrutiyet Dönemi Eğitim Kurumları
13 Dar’ül-Fünun ve Yüksek Öğretim
14 Sonuç ve değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87457 1179219 Osmanlı Devleti’nin modernleşme hareketine olan ihtiyacı neden kaynaklanmıştır sorusunu cevaplar.
87460 1166899 Modernleşmenin başladığı kurum olan askeriyenin durumunu hakkında bilgi edinir.
87462 1181038 Osmanlı Devleti´nde Tanzimat ve Islahat dönemlerindeki modernleşmeyi karşılaştırır.
87464 1190498 Osmanlı’da siyasal alanda modernleşme çabalarını analiz eder.
87465 1165635 Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet yönetimi ve II. Abdülhamit dönemindeki modernleşmeyi sorgular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68027 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 68028 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 68029 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 68030 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 68031 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 68032 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 68033 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 68034 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 68035 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 68036 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 68037 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 68038 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 68039 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 68040 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.